Sardus första utlandsförvärv Köper 3-stjernet i Danmark

Sardus första utlandsförvärv Köper 3-stjernet i Danmark Sardus har förvärvat den danske charkuterispecialisten 3-stjernet. Företaget har en omsättning på 245 MSEK varav 30% på export och 210 anställda. Förvärvet innebär, att Sardus bygger ett brohuvud för fortsatt expansion i Danmark och på export-marknader. Sardus resultat påverkas positivt redan år 2000. Sardus har träffat en överenskommelse med 3-stjernets ägare AA Jensen Gruppen A/S om att överta rörelsen per 1999-12-31 för en köpeskilling på 316 MSEK. 3-stjernet är ett av de största köttpåläggsföretagen i Danmark och är huvudsakligen inriktat på salami och andra smörgåskorvar. Företaget har en stark marknadsställning på skivad smörgåsmat och smörgåskorv i bit. Ca 30 procent av volymen exporteras, främst till Storbritannien och Frankrike. 3-stjernet är väletablerat på dessa marknader. Verksamheten bedrivs i Horsens på Jylland, där tillverkning sker i två anläggningar. Företaget har en god och stabil lönsamhet med ett beräknat resultat före skatt kring 35 MSEK 1999. "Förvärvet av 3-stjernet innebär, att Sardus nu kan etablera en plattform för en fortsatt expansion på den danska marknaden i enlighet med våra strategier att expandera nordiskt" kommenterar Sardus VD Ragnar Bringert. "Vi kommer också att kunna intensifiera våra exportansträngningar genom 3-stjernets internationella nätverk". Synergieffekterna finns främst inom inköp av råvaror och förpackningsmaterial samt export av Sardus-produkter till Danmark och till 3-stjernets exportkunder i Storbritannien och Frankrike. Sardus kommer också att importera salamiprodukter från 3-stjernet. Det för-värvade företagets lönsamhet är mycket god. Bidraget till Sardus resultat efter finansnetto kan för år 2000 beräknas till ca 10 MSEK efter hänsyn till goodwillavskrivningar. "Förvärvet medför, att Sardus kan förverkliga sina tillväxtmål snabbare än tidigare förutsägelser. Vi når 1,3 miljarder i omsättning redan 2000 istället för 2001", avslutar Ragnar Bringert. Preliminärt resultat 1999 för Sardus meddelas 2000-01-14. För ytterligare information kontakta: VD Ragnar Bringert, 042-37 02 50 eller 070-593 62 73. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/03/20000110BIT00590/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/03/20000110BIT00590/bit0002.pdf

Om oss

Sardus är en av landets ledande tillverkare av charkuteriprodukter och leverantör av djupfrysta livsmedel för storhushåll. Främst tillverkar och marknadsför Sardus smörgåsmat så som skinka, korv och leverpastej. Källa: Delphi

Prenumerera

Dokument & länkar