Sardus niomånadersresultat upp 29%

Fortlöpande marginalförbättring och lönsamma förvärv

Charkuterikoncernen Sardus (Pastejköket, Charkdelikatesser, Dagens Rätt), noterad på börsens A-lista, redovisar för årets första nio månader ett resultat före skatt på 57 Mkr (44), en förbättring med 29% jämfört med förra året. Omsättningen var 575 Mkr (491), en ökning med 17%. Prognosen om klart bättre helårsresultat än 1997 kvarstår. - Bakom resultatförbättringen ligger en lugnare råvarumarknad än 1997 och omfattande effektiviseringsprogram som ger fortlöpande marginalförbättringar, kommenterar VD Ragnar Bringert. Särskilt tydligt är det för Charkdelikatesser, vars rörelseresultat fördubblades trots något lägre omsättning. Även i Sardus övriga affärsenheter förbättrades rörelseresultatet ytterligare, i Pastejköket med 21% och i Storhushåll (Dagens Rätt) med 33%. De under första halvåret förvärvade Delikatess Skinkor och Filos har bidragit positivt till resultatförbättringen i Pastejköket före avskrivningar av goodwill. Offensiv goodwill-avskrivning Sardus har beslutat att tillämpa en avskrivning på förvärvade varumärken och goodwill, som innebär 20 procents årlig avskrivning på restvärdet istället för 10 procents planenlig avskrivning på förvärvsvärdet. Pastejkökets niomånaders-resultat belastas därför med 8 Mkr att jämföra med 4 Mkr vid planenlig avskrivning. - Denna avskrivningsmodell ger en jämförelsevis kraftigare resultatbelastning de första åren efter förvärvet och innebär, att 2/3 avskrivs under de fem första åren, säger Ragnar Bringert. Kostnaderna för att efter förvärvet upprätthålla och öka värdet genom exempelvis marknadsföringsåtgärder belastar resultaträkningen som vanligt. Oförändrad prognos Sardus bedömer att koncernens resultat för 1998 kommer att ligga klart över det för 1997. Helsingborg den 15 oktober 1998 AB SARDUS Ragnar Bringert Verkställande Direktör Närmare upplysningar: VD Ragnar Bringert, tel 042-37 02 50 eller 070-593 62 73 Sardus kommenterar delårsrapporten vid Finanstidningens analytikerträff i Stockholm den 16 oktober. Anmälan görs på tel 08-506 245 83.

Om oss

Sardus är en av landets ledande tillverkare av charkuteriprodukter och leverantör av djupfrysta livsmedel för storhushåll. Främst tillverkar och marknadsför Sardus smörgåsmat så som skinka, korv och leverpastej. Källa: Delphi