Stark resultatförbättring i Sardus

Tillverkningen i Halmstad koncentreras till en fabrik

Livsmedelskoncernen Sardus, i vilken bland annat påläggsspecialisterna Pastejköket och Charkdelikatesser ingår, rapporterar för första halvåret 1998 ett resultat före skatt på 30 Mkr, en förbättring med 23% jämfört med samma period 1997. Försäljningen ökade med 13% till 364 Mkr (322). 1998 års resultat förväntas ligga klart över 1997 års. Vid torsdagens styrelsemöte behandlades också en planerad sammanläggning av de två produktionsenheterna i Halmstad genom att skivningen flyttas till anläggningen för smörgåskorv och bacon. Överflyttningen , som planeras ske under 1999, innebär investeringar på ca 30Mkr och kostnadssänkningar på ca 10Mkr per år. Den fastighet som Sardus lämnar skall säljas. I samband med samordningen överförs tillverkning och skivning av skinka till anläggningen i Hultsfred (Delikatess Skinkor AB) som förvärvades tidigare i år. Vidare kommer koncernens huvudkontor, som nu är delat mellan Halmstad och Stockholm, i september i år att flytta till Helsingborg, där Sardus också har annan verksamhet. Huvudkontorets flyttning berör fem personer. Antalet anställda kommer genom de planerade åtgärderna att minska i Halmstad och Stockholm, men öka något i Hultsfred. MBL-förhandlingar kommer att inledas. Konkurrensen i charkuteribranschen kräver att vi ständigt höjer effektiviteten, säger VD Ragnar Bringert. Förvärvet av Delikatess Skinkor har gjort det möjligt för oss att ytterligare specialisera produktionsresurserna och förbättra varuflödet inom Sardusgruppen. De första investeringsstegen 1998 - sammanlagt drygt 16 Mkr i främst effektivare produktionsutrustning i Halmstad - påverkar resultatet med början andra halvåret i år. När också de nu aktuella åtgärderna får fullt genomslag år 2000, kommer koncernens resultat att ha förbättrats med ca 10 Mkr per år, sedan hänsyn tagits till avskrivningar, räntekostnader och skatt, säger Ragnar Bringert. Det motsvarar 1,00 kr per aktie. Den starka resultatförbättringen under första halvåret i år förklaras främst av förbättrad marginal tack vare lägre råvarupriser. Förbättringen ligger främst i Charkdelikatesser och Dagens Rätt Storkök, medan de under 1998 förvärvade företagen Delikatess Skinkor och Filos ännu inte påverkat resultatet nämnvärt. Halmstad den 16 juli 1998 Ragnar Bringert Verkställande Direktör Närmare upplysningar: VD Ragnar Bringert, tel 035-17 26 50 eller 070-593 62 73

Om oss

Sardus är en av landets ledande tillverkare av charkuteriprodukter och leverantör av djupfrysta livsmedel för storhushåll. Främst tillverkar och marknadsför Sardus smörgåsmat så som skinka, korv och leverpastej. Källa: Delphi

Prenumerera