Beslut vid extra bolagsstämma i SAS AB

Vid SAS AB:s extra bolagsstämma fredagen den 3 november 2017 beslutades det i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, längst intill nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av högst 66 miljoner stamaktier motsvarande knappt 20% av antalet utgivna stamaktier.

En eventuell nyemission av stamaktier ska ske på marknadsmässiga villkor, varvid teckningskursen per ny stamaktie ska fastställas genom ett auktionsförfarande, ett s.k. accelererat book building-förfarande.

SAS styrelse har inte fattat något beslut om att utnyttja bemyndigandet, men har nu möjlighet att fatta ett sådant beslut om marknadsförhållandena och andra förhållanden är gynnsamma.

Om oss

SAS is a member of Star Alliance™ and can together with 27 partners offer more than 18,400 daily flights to over 1,300 destinations around the world in over 191 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar