Bokslutskommuniké 2000

Januari - December 2000 · SAS Gruppens resultat före skatter var 2 773 (1 846) MSEK. Fjärde kvartalets resultat blev 1 705 (1 245) MSEK. · Resultat exklusive realisationsvinster var för helåret 1 235 (420) MSEK och för fjärde kvartalet 457 (429) MSEK. · SAS Gruppens omsättning ökade med 8,7% till 47 540 MSEK. · Passagerartrafiken (RPK) ökade med 7,0%. Trafiken i Business Class ökade med 9%. · Ökade bränslekostnader påverkade resultatet negativt med 1 677 MSEK jämfört med föregående år. Verksamhetsförbättringsprogrammet har genomförts enligt plan varvid enhetskostnaden reducerats med 3,0% exklusive ökningen av bränslekostnaden. · Resultat före avskrivningar och kostnader för flygplansleasing (EBITDAR) ökade med 35% till 5 652 (4 199) MSEK · Resultat per aktie blev för SAS Danmark A/S 15,48 (8,70) SEK, SAS Norge ASA 12,49 (7,94) SEK samt SAS Sverige AB 11,79 (8,41) SEK. Utdelningen föreslås bli 3,80 DKK, 4,20 NOK respektive 4,50 SEK per aktie. · Redovisat resultat efter skatter i SAS moderbolag uppgick till: SAS Danmark 642 (345) MDKK A/S SAS Norge ASA 564 (352) MNOK SAS Sverige 831 (593) MSEK AB · Efter ett år med goda framgångar i SAS verksamheter, dock med historiskt höga bränslekostnader, förväntar styrelsen en väsentlig förbättring av det operativa resultatet för helåret 2001. Därtill kommer förväntade realisationsvinster med minst 500 MSEK. SAS Gruppens årsredovisning kommer att föreligga den 8 mars 2001. Hela rapporten finns tillgänglig på www.sas.se VIKTIGA HÄNDELSER UNDER SENASTE KVARTALEN FÖRSTA KVARTALET 2000 · SAS lanserade WAP-tjänst för biljettbokning och upplysningar via mobiltelefon. · SAS utsågs till bästa inrikesflygbolag i Norge och fick "The Grand Travel Award". · SAS EuroBonus fick för fjärde året i rad utmärkelsen "The Freddie Award". · SAS fattade beslut om köp av 12 Airbus A321 samt optioner för totalt 4,5 miljarder SEK. Planen, som möter höga krav på låg bränsleförbrukning och bullernivå, ökar SAS transportkapacitet till/från flera stora städer i Europa och mellan de tre skandinaviska huvudstäderna. · SAS Cargo, Lufthansa Cargo och Singapore Airlines intensifierade sina samarbetsplaner på flygfraktområdet. · SAS, British Midland och Lufthansa ingick ett Joint Venture-avtal avseende trafik på Europa till/från London Heathrow och Manchester. · Star AllianceTM utvidgades med ytterligare två medlemmar, Singapore Airlines och Austrian Airlines Group. · SAS tecknade avtal med Sabre, som är världsledande på avancerade IT- lösningar inom rese- och transportindustrin, om utökad distribution av SAS produkter och tjänster. ANDRA KVARTALET 2000 · SAS testade Digital-TV i interaktiv kommunikation med kunder. · British Midland och Mexicana Airlines blev nya medlemmar i Star AllianceTM. · SAS lanserade tidtabellsinformation via SMS. · SAS International Hotels (SIH) sålde fastigheten Radisson SAS Scandinavia Hotel i Oslo. TREDJE KVARTALET 2000 · SAS etablerade i samarbete med tolv andra flygbolag flygindustrins största internetbaserade marknadsplats för business-to-business handel, Aeroxchange. · Medlemmarna i Star AllianceTM lanserade StarNet, en sofistikerad IT- lösning, som kopplar samman de 15 flygbolagens datasystem med varandra vilket gynnar integration av trafiksystemen. · SIH ingick avtal om att driva Malmaison-hotellen samt förvärvade varumärket Malmaison tillsammans med sin partner. FJÄRDE KVARTALET 2000 · Till ny VD och koncernchef i SAS utsågs Jørgen Lindegaard, 52 år. Han tillträder sin befattning under första halvåret 2001. · SAS, Amadeus och Netcom lanserade en ny internetbaserad resemarknadsplats med målsättning att ta en ledande position i Skandinavien. · SIH sålde i oktober hotellfastigheten Radisson SAS Scandinavia Hotel Düsseldorf. Hotellet drivs vidare under ett långsiktigt managementavtal. · SAS expanderar internationellt med vinterns trafikprogram. · De tre skandinaviska regeringarna uttalade sin intention att ombilda SAS aktiestruktur till en aktie i ett holdingbolag. · SAS presenterade ett multifunktionskort, SAS Corporate Card, som kan användas som elektronisk biljett och betalningsmedel. Kortet, som lanseras under våren 2001, har framtagits i samarbete med Nordbanken Finans. HÄNDELSER EFTER 1 JANUARI 2001 · SAS beslutar om att införa en ny klass i den nya långdistansflottan. · SAS tecknar avtal med Telia och amerikanska Tenzing Communications Inc om samarbete kring trådlös internet och E-mail ombord på flygplan. · SAS inleder pilotstudie av att genom Bluetooth teknologi erbjuda flygresenärer flyginformation direkt i mobiltelefonen. · SAS utses för andra året i rad till bästa inrikesflygbolag i Norge och fick utmärkelsen "The Grand Travel Award". SAS utses även till bästa utrikesflygbolag i Norge. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT01060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT01060/bit0001.pdf

Om oss

SAS is a member of Star Alliance™ and can together with 27 partners offer more than 18,400 daily flights to over 1,300 destinations around the world in over 191 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar