Delårsrapport november 2013–juli 2014

Fler väljer SAS i fortsatt pressad marknad

Maj–juli 2014
Jämförelsetalen avseende motsvarande period föregående år inkluderar Widerøe.

 • Intäkter: 10 697 (11 593) MSEK
 • Enhetsintäkten (PASK) sjönk med 7,1 %
 • Enhetskostnaden (CASK) sjönk med 5,6 %[1]
 • EBIT-marginal: 8,7 % (12,1 %)
 • Resultat före skatt: 756 (1 176) MSEK
 • Periodens resultat: 496 (886) MSEK
 • Resultat per stamaktie: 1,24 (2,69) SEK
 • Helårsutsikterna för 2013/2014 fasthålls, se sid 7

November 2013–juli 2014
Jämförelsetalen avseende motsvarande period föregående år inkluderar Widerøe.

 • Intäkter: 27 040 (31 123) MSEK
 • Enhetsintäkten (PASK) sjönk med 7,9 %
 • Enhetskostnaden (CASK) sjönk med 4,9 % [2]
 • EBIT-marginal: 1,5 % (2,5 %)
 • Resultat före skatt: -468 (80) MSEK
 • Periodens resultat: -416 (-107) MSEK
 • Resultat per stamaktie: -1,83 (-0,33) SEK

[1] Valutajusterad och exklusive flygbränsle.
[2] Valutajusterad, exklusive flygbränsle och ändrade pensionsvillkor på 450 MSEK under feb–apr 2013.

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 september 2014, kl 08.00.

Taggar:

SAS

Om oss

SAS is a member of Star Alliance™ and can together with 27 partners offer more than 18,400 daily flights to over 1,300 destinations around the world in over 191 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar