Ersättningsåtgärder för Q400 flottan

SAS koncernens styrelse beslöt igår att för gott ta hela sin flotta av 27 Dash 8-400 (Q400) ur trafik efter de tre olyckorna med landningsställ inblandade. Flygplanet används på svensk inrikes, dansk inrikes, internationellt samt genom dotterbolaget Widerøe i Norge.

Totalt påverkar detta 27 av koncernens 303 flygplan, uppskattningsvis 5% av den totala kapaciteten räknat i antal säten.

SAS koncernen kommer att göra sitt yttersta för att mildra de negativa konsekvenserna för passagerarna. På kort och medellång sikt kommer SAS vidta följande åtgärder för att ersätta Q400 flottan (med bedömda tidsramar):

1. Utvärdering av nätverket och omfördelning av flygplanskapaciteten inom SAS koncernen (0-3 månader)
2. Extern wet lease kapacitet (0-1 månader)
3. Extern dry lease kapacitet (3-6 månader)

Parallellt med dessa åtgärder så har arbetet med att ersätta denna flygplanstyp redan startat. SAS koncernen bedömer att vara klar med denna långsiktiga lösning under andra halvåret 2008.

Ett tidigt estimat av den negativa resultatpåverkan för koncernen är 300-400 MSEK för resterande delen av året. Estimatet tar hänsyn till de ovan nämnda åtgärderna och lägre säsongsmässig efterfrågan de kommande månaderna. Det är baserat på intäktsbortfall, fasta kostnader och negativa feedingeffekter vilket ska adderas till de tidigare kommunicerade effekterna.

SAS koncernen är i dialog med Bombardier gällande möjliga lösningar för den rådande situationen för Q400 flottan inkluderande kompensation.

På grund av close period i samband med det kommande resultatet ges inga fler kommentarer av SAS vid detta tillfälle.

Om oss

SAS is a member of Star Alliance™ and can together with 27 partners offer more than 18,400 daily flights to over 1,300 destinations around the world in over 191 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar