EU-kommissionen fattar preliminärt beslut om SAS/Lufthansa/United Airlines-alliansen # de föreslagna villkoren kommer in

EU-kommissionen fattar preliminärt beslut om SAS/Lufthansa/United Airlines-alliansen - de föreslagna villkoren kommer inte att innebära kundfördelar EU-kommissionen beslöt idag om betingelserna för att godkänna två stora transatlantiska flygbolagsallianser - den ena mellan SAS, Lufthansa och United Airlines och den andra mellan British Airways och American Airlines. Beslutet är ett led i en godkännandeprocess som har pågått i cirka två år och som också omfattar allianserna mellan KLM och Northwest Airlines och mellan Swissair/Sabena/Austrian Airlines och Delta Airlines. De detaljerade betingelserna kommer att bli kungjorda officiellt under de närmaste veckorna, så att de inblandade flygbolagen, deras konkurrenter och nationella myndigheter får möjlighet att kommentera förslaget. Det slutgiltiga och formella avgörandet väntas senare i år. - Kommissionen bär ett tungt ansvar i sådana här ärenden, säger SAS verkställande direktör Jan Stenberg i en kommentar. - Den måste hitta den hårfina balansen mellan upprätthållandet av konkurrenslagarna å den ena sidan och flygbolagens rättmätiga intresse av att samarbeta för att sänka kostnaderna och samtidigt skapa kundfördelar å den andra. Vissa av villkoren som kommissionen föreslagit, visar tydligt att kundfördelarna bara delvis har blivit erkända. Detta är något som vi måste titta närmare på när vi ska kommentera förslaget. Vi har en annan syn än kommissionen på en del viktiga områden, och vi ska under kommande månader se om vi kan komma fram till enighet. Speciellt gäller detta kommissionens förslag att kräva att alliansen ska reducera antalet flygningar mellan Frankfurt-Chicago och Frankfurt-Washington om en ny operatör kommer in på dessa linjer. Alliansen mellan SAS, Lufthansa och United Airlines blev godkänd för två år sen av de amerikanska myndigheterna, som gav alliansen immunitet mot amerikansk konkurrenslagstiftning för en period på fem år. Detta var möjligt till följd av moderna, "open skies" - avtal mellan USA och de skandinaviska länderna samt mellan USA och Tyskland. Avtalen öppnade dessa marknader för konkurrens. Allianspartnerna kommer att ingående granska förslaget från kommissionen. Bolagen kommer att motsätta sig varje försök från konkurrensmyndigheternas sida till att införa regleringar på marknaden, och juridiska processer är inte uteslutna. Allianser mellan flygbolag är lika naturliga som sammanslagningar och uppköp på andra områden inom näringslivet, och alliansen mellan SAS, Luftansa och United Airlines är en förutsättning för en effektiv och sund konkurrens på marknaden för transatlantisk flygtrafik i framtiden. Allianserna är en garanti för mångfald. Kommissionens beslut idag påverkar inte Star Alliances som sådan. Det är bara de transatlantiska linjerna hos SAS, Lufthansa och United Airlines som är föremål för granskning. För ytterligare information: Lennart Svantemark, Vice President, Corporate Government Affairs, +46-8- 797 2573, Hans Ollongren, Director European & Public Affairs, +32-2-775 9769 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/28/20030728BIT00430/wkr0001.DOC http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/28/20030728BIT00430/wkr0002.pdf

Om oss

SAS is a member of Star Alliance™ and can together with 27 partners offer more than 18,400 daily flights to over 1,300 destinations around the world in over 191 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar