Flygindustrin blir den första branschen med en global överenskommelse för att minska klimatutsläpp

SAS gläds åt beslutet som fattades av ICAO, FN:s organisation för civilflyg, i förra veckan kring ett unikt och globalt styrmedel för klimatutsläpp från internationellt flyg.Beslutet som innebär att en sektor enats kring ett globalt klimatavtal är unikt och innebär att det internationella flygets koldioxidutsläpp, ska stabiliseras på 2020-års nivå. Systemet (carbon offsetting and reduction scheme for international aviation) bygger på att utsläpp kompenseras genom att flygbolagen köper utsläppskrediter som bidrar till att minska utsläppen där det är mest effektivt. 65 länder deltar i den frivilliga fasen med start 2021, vilket innebär att ca 86 procent av världens flygresor täcks av systemet. Från 2027 blir systemet obligatoriskt.

Det globala flygresandet bidrar till en ekonomisk tillväxt och internationella utbyten. I en snabbt föränderlig bransch är SAS med och tar ansvar för en långsiktigt hållbar utveckling. Några av våra prioriterade områden för att halvera utsläppen från 2005-2050 är vår satsning på biobränsle, bränsleeffektivitet och vår förnyelse av flygplansflottan med mer bränsleeffektiva motorer.

Ett globalt och verkningsfullt styrmedel som detta är ett mycket viktigt komplement för att hantera flygets miljöpåverkan, och betydligt mer effektivt än den flygskatt som just nu utreds i Sverige, och som dessvärre nyligen införts i Norge – skatter som har liten eller ingen klimateffekt och som istället riskerar att undergräva principen för ett globalt utsläppssystem.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS pressjour, tel 46 8 797 29 44

SAS, som i år fyller 70 år, transporterar över 28 miljoner passagerare årligen och är Skandinaviens ledande flygbolag med nära 1 000 flygningar per dag till 127 destinationer i 36 länder i Skandinavien, Europa, USA och Asien. SAS är medlem i Star Alliance™ och kan tillsammans med ytterligare 27 flygbolag erbjuda fler än 18 500 dagliga flyg till cirka 1 330 destinationer i 192 länder. För mer information, besök gärna www.sas.se eller www.sasgroup.net #SAS70  

Om oss

SAS is a member of Star Alliance™ and can together with 27 partners offer more than 18,400 daily flights to over 1,300 destinations around the world in over 191 countries.

Prenumerera

Media

Media