Förändring i SAS AB:s valberedning

SAS ABkoncernen har informerats om att ledamoten Pia Rudengren, som representerar aktieägaren Wallenbergsstiftelserna, ersatts av Mathias Pedersen Pedersen, W Capital Management, i valberedningen inför SAS AB:s bolagsstämman 2006. I övrigt är valberedningen oförändrad och består SAS AB:s valberedningav samma ledamöterrepresentanter som valdes på SAS AB:s bolagsstämma den 13 april 2005. Efter ändringen består valberedningen av följande personer: Eva Halvarsson (ordförande), Näringsdepartementet, för svenska staten Jacob Heinsen, Finansministeriet, för danska staten Reier Söberg, Nærings- og handelsdepartementet, för norska staten Palle Olsen, för Pen-Sam Liv Forsikringsaktieselkab Mattias Pedersen, för Wallenbergsstiftelserna Rune Selmar, för Folketrygdfondet Jarl Ulvin, för Odin Forvaltning SAS GROUP INVESTOR RELATIONS

Om oss

SAS is a member of Star Alliance™ and can together with 27 partners offer more than 18,400 daily flights to over 1,300 destinations around the world in over 191 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar