Förändring i valberedningen för SAS AB

Vid årsstämman i SAS AB den 20 mars 2013 utsågs ledamöter till valberedningen i SAS AB. Information om valberedningens sammansättning har tidigare offentliggjorts genom pressmeddelande och via bolagets hemsida.

SAS AB har informerats om att Danmarks Nationalbank sålt samtliga sina aktier i SAS AB. Karsten Biltoft som företrätt Danmarks Nationalbank i SAS valberedning har därför, i enlighet med den av årsstämman fastställda Instruktionen för valberedningens arbete, ställt sin plats till förfogande.

Valberedningen, som påbörjat sitt arbete inför årsstämman 2014, har gjort bedömningen att den, efter Karsten Biltofts avgång, alltjämt kan fullgöra sitt uppdrag i enlighet med sin instruktion utan att utse någon ny ledamot att ersätta Karsten Biltoft. Valberedningen kommer således att fortsätta sitt arbete med kvarvarande fyra ledamöter.

Efter ovanstående ändring består valberedningen av följande fyra personer:

Jonas Iversen, Finansdepartementet, för svenska staten, ordförande

Peter Brixen, Finansministeriet, för danska staten

Knut Utvik, Nærings- og handelsdepartementet, för norska staten

Peter Wallenberg Jr, för Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

SAS GROUP INVESTOR RELATIONS

För ytterligare information:

Jonas Iversen, Finansdepartementet, +46-8-405 22 44

Om oss

SAS is a member of Star Alliance™ and can together with 27 partners offer more than 18,400 daily flights to over 1,300 destinations around the world in over 191 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar