Konkurenstilsynet godkänner SAS köp av Braathens

Konkurransetilsynet godkänner SAS köp av Braathens: - En av flera förutsättningar för att affären kan genomföras är nu uppfylld Konkurransetilsynet (KT) i Norge har i dag tillkännagivit att de godkänner SAS köp av Braathens. SAS konstaterar samtidigt att KT vid nuvarande tidpunkt inte har klargjort om det kommer att gripa in mot bonussystem, storkundavtal eller agentavtal. Övriga förutsättningar är att minst 90 procent av aktieägarna i Braathens måste acceptera budet och att affären kan fullföljas innan den 31 december i år. Det bör understrykas att avtalen mellan Braathens majoritetsägare och SAS innehåller en rad villkor av ekonomisk karaktär. Sådana villkor är vanliga i avtal som detta, och är bland annat beroende av Braathens ekonomiska status, och vissa juridiska förhållanden. Det är idag oklart om förutsättningarna och villkoren i avtalen är eller kommer att bli uppfyllda. Detta skall klarläggas inom den närmaste tiden. Stora utmaningar för branschen SAS har varit och är av uppfattningen att behovet för en konsolidering och förstärkning av norsk luftfart är nödvändig för att säkra tillfredställande konkurrensvillkor internationellt, och därmed bidra till att stärka det norska trafiksystemet. De tragiska händelserna den 11 september i år har ytterligare ökat behovet av en sådan förstärkning. Det är samtidigt nödvändigt att vara klar över att situationen i luftfarten i dag är dramatisk förändrade i förhållande till i maj då avtalen ingicks. Hela flygbranschen står inför mycket stora utmaningar, och enskilda bolag har redan akuta ekonomiska problem. De norska flygbolagen berörs i motsvarande utsträckning. SAS har redan skurit ner sin produktion med 12 procent, ställt 16 flygplan på marken och friställer omkring 1000 medarbetare. Andra omfattande åtgärder görs i SAS för att förbättra resultatet. SAS kommer nu koncentrera sig på den fortsatta processen som består i att få ett klarläggande av samtliga förutsättningar och villkor som måste vara uppfyllda för att affären kan genomföras. För ytterligare information kontakta: Norge Finansdirektör i SAS Gruppen Gunnar Reitan, tlf. +46 70 997 28 44 Direktör norsk inrikes, Johnny Skoglund, tlf. +47 95 71 63 80 Informationschef i Norge, Simen Revold, tlf. +47 95 71 63 10 Sverige Vice koncernchef, Marie Ehrling, tlf +46 70 997 21 56 Informationsdirektör, Henry Sténson, tlf +46 70 997 14 55 Danmark Informationschef Troels Rasmussen, tlf +45 23 22 46 75 SAS CORPORATE COMMUNICATIONS ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT00680/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT00680/bit0002.pdf

Om oss

SAS is a member of Star Alliance™ and can together with 27 partners offer more than 18,400 daily flights to over 1,300 destinations around the world in over 191 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar