KVARTALSRESULTATET SOM FÖRVÄNTAT TROTS NEGATIVA VALUTAEFFEKTER FEBRUARI 2018 – APRIL 2018

FEBRUARI 2018 – APRIL 2018

  • Intäkter: 9 916 (9 843) MSEK
  • Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: -320 (-259) MSEK
  • Resultat före skatt: -499 (-208) MSEK
  • Negativa valutaeffekter, netto, om 145 MSEK
  • Periodens resultat: -358 (-320) MSEK
  • Avkastning på investerat kapital (ROIC), 12 månader: 13% (9%)
  • Resultat per stamaktie: -1,02 (-1,23) SEK
  • Helårsutsikterna för 2017/2018 vidhålls.

SAS VD OCH KONCERNCHEF KOMMENTERAR:
Kvartalsresultatet är i linje med våra förväntningar, trots stora negativa valutaeffekter. För halvårsperioden är förbättringen 0,3 miljarder SEK före skatt och jämförelsestörande poster. Under kvartalet har vi lagt en order på 50 nya Airbus A320neo-flygplan som kommer att spela en avgörande roll för att stärka vår framtida konkurrenskraft. Ordern gör att SAS för första gången i modern tid kommer att få en enhetsflotta bestående av marknadens mest effektiva flygplan, både när det gäller kostnad och miljöprestanda.

Taggar:

SAS

Om oss

SAS is a member of Star Alliance™ and can together with 27 partners offer more than 18,400 daily flights to over 1,300 destinations around the world in over 191 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar