Lars Mydland lämnar sin befattning som Accountable Manager för Scandinavian Airlines

Lars Mydland har beslutat att avgå som Accountable Manager för Scandinavian Airlines och som chef för Scandinavian Operations Management (SOM). Lars Mydland har varit chef för SOM sedan 2001 och kom till SOM från befattningen som VD for SAS Flight Academy AB.

Vice koncernchef John S. Dueholm, som är ansvarig i SAS koncernledning för affärsområdet Scandinavian Airlines, kommer att överta ansvaret som Accountable Manager Scandinavian Airlines.

– Vi har varit igenom en lång, viktig och krävande period de senaste åren för att säkra SAS framtid, och nu inleder vi en lika viktig period med vår Strategi 2011. Jag känner att det nu är en riktig tidpunkt för mig att värdera andra utmaningar. Jag har därför i samråd med Mats Jansson, beslutat att lämna min befattning med verkan från den 17 augusti. Jag vill tacka alla fantastiska kollegor och medarbetare för många positiva år och önska alla lycka till med att skapa ett solitt och starkt SAS, säger Lars Mydland.

– Jag vill tacka Lars Mydland för hans värdefulla insatser i SAS koncernen, framför allt inom flygsäkerhetsområdet i vår operationella organisation, men också i att bygga upp SAS Flight Academy till ett spetsföretag inom utbildningsområdet för flygande personal. Jag vill önska Lars all lycka till i hans fortsatta karriär, säger Mats Jansson, SAS VD och koncernchef.

John S. Dueholm kommenterar: Lars Mydland har givit ett väsentligt och engagerat bidrag till den framgångsrika omstrukturering som SAS har genomfört under de senaste åren. Han har effektiviserat och målinriktat SOM-organisationen i syfte att kunna hantera de kommande årens utmaningar.

Som tillförordnad ledare för Scandinavian Operations Management (SOM) har utsetts Tomas Linden, f.n. Nominated Postholder Ground Operations inom SOM.

Ovanstående förändringar träder i kraft den17 augusti 2007.För ytterligare upplysningar kontakta
Hans Ollongren, Senior Vice President, Corporate Communications & Public Affairs, SAS koncernen, +46 8 797 1950


SAS Group Corporate Communications


Fotnot: Ansvaret som Accountable Manager omfattar bolagen Scandinavian Airlines Sverige, Danmark och International.

Om oss

SAS is a member of Star Alliance™ and can together with 27 partners offer more than 18,400 daily flights to over 1,300 destinations around the world in over 191 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar