SAS AB justerar konverteringskursen för det konvertibla obligationslånet om 1,6 miljarder SEK som förfaller 2019

SAS AB (publ) (“SAS” eller “Bolaget”) meddelar idag att Bolaget justerar konverteringskursen för sitt konvertibla obligationslån om 1,6 miljarder SEK som förfaller 2019, med en årlig ränta om 3,625 procent (”Obligationslånet”). Justeringen, i enlighet med villkoren för Obligationslånet, genomförs med anledning av den riktade nyemission om 1 270 500 000 SEK som SAS beslutade om den 9 november 2017 och som registrerades vid Bolagsverket idag.

Från och med den 13 november 2017 kommer konverteringskursen för Obligationslånet att vara 23,73 SEK. I övrigt kvarstår villkoren för Obligationslånet oförändrade.

SAS Investor Relations

Om oss

SAS is a member of Star Alliance™ and can together with 27 partners offer more than 18,400 daily flights to over 1,300 destinations around the world in over 191 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar