SAS Delårsrapport JAN-SEP 1999

SAS GRUPPEN SAS DANMARK A/S SAS NORGE ASA SAS SVERIGE AB Januari-September 1999 HUVUDPUNKTER I BOKSLUTEN PER 30 SEPTEMBER 1999: * SAS Gruppens omsättning ökade med 1,9% till 30 612 MSEK. * SAS Gruppens resultat före skatt var 575 (2 465) MSEK. Överkapacitet i marknaden med sjunkande enhetsintäkter är i stor utsträckning bidragande till resultat-försämringen. Tredje kvartalet blev 102 (1 015) MSEK. * Passagerartrafiken (RPK) ökade med 1,4%. Trafiken i Business Class minskade med 5% medan Economy Class ökade med 4%. Antal passagerare ökade med 2,4%. * SAS fortsätter att vidta åtgärder för att höja produktiviteten och för att anpassa kapaciteten för att möta nuvarande efterfrågan. * Kassaflödet från verksamheten var 1 251 (3 110) MSEK. * Realisationsvinster vid avyttring av aktier och övriga anläggningstillgångar uppgick till 610 (837) MSEK. * Resultat per aktie blev för SAS Danmark A/S 3,20 (10,11) SEK, SAS Norge ASA 2,98 (10,77) SEK samt SAS Sverige AB 3,19 (11,11) SEK. * Redovisat resultat efter skatt i SAS moderbolag uppgick till: SAS Danmark A/S 126(407)MDKK SAS Norge ASA 132(482)MNOK SAS Sverige AB 225(783)MSEK * Marknadssituationen under tredje kvartalet har, såsom rapporterats månatligen, generellt varit mindre positiv än vad som förväntats. Mot bakgrund härav bedöms nu helårsresultatet, exklusive resultat vid försäljning av aktier och anläggningstillgångar, endast att bli marginellt positivt. Delårsbokslutet har ej blivit föremål för revision. Hela rapporten finns tillgänglig på http://www.scandinavian.net VIKTIGA HÄNDELSER UNDER SENASTE KVARTALEN TREDJE KVARTALET 1999 * SAS International Hotels (SIH) har sålt samtliga akter i Radisson SAS Portman Hotel i London. SIH kommer att driva hotellet i framtiden genom ett långsiktigt managementkontrakt. ANDRA KVARTALET 1999 * SAS Cargo väljs till "Cargo Airline of the Year". * SAS och Singapore Airlines inleder en strategisk allians. * Air New Zealand och Ansett Australia ansluter till Star Alliance. * Förändringsprogrammet SAS 2000+ lanseras mot kund den 7 maj. * SAS beställer ytterligare fem deHavilland Q400. FÖRSTA KVARTALET 1999 * SAS upplever forsatta störningar i kölvattnet av Luftrum 98 samt inkörningsproblem på Gardermoen i början av 1999. * SAS säljer 30% av sin andel i datanätverksföretaget Equant N.V. * SAS International Hotels säljer hotellfastigheten i Amsterdam. * SAS, Lufthansa och Singapore Airlines undertecknar en avsiktsförklaring (Memorandum of Understanding), som innebär att de tre bolagen under det kommande året ska undersöka möjligheterna för ett tätare samarbete på den internationella flygfraktsmarknaden. * SAS EuroBonus vinner Freddie Award för tredje gången. * SAS utses till vinnare av 1998 års Mercury Award i konkurrens med 250 deltagare inom flyg- och cateringbranschen. VIKTIGA HÄNDELSER EFTER 30 SEPTEMBER 1999 * All Nippon Airways ansluter till Star Alliance - Singapore Airlines tillkännager planer på att ansluta. * SAS säljer 50% av ägandet i British Midland till Lufthansa - British Midland ansluter till Star Alliance. * SAS och Icelandair inleder code-sharing på transatlantiska rutter. * Austrian Airlines ansökan godkänd av Star Alliance. * Braathens Malmö Aviation lägger i slutet av november ned samtliga sina inrikeslinjer från Arlanda och kommer därefter att koncentrera sin verksamhet till Bromma. SAS GRUPPEN ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/11/19991111BIT00430/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/11/19991111BIT00430/bit0002.pdf

Om oss

SAS is a member of Star Alliance™ and can together with 27 partners offer more than 18,400 daily flights to over 1,300 destinations around the world in over 191 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar