SAS förordar utbyggnad av Arlanda framför ny flygplats på Södertörn

SAS förordar utbyggnad av Arlanda framför ny flygplats på Södertörn I sitt remissyttrande till regeringen avseende flygplatsfrågan i Stockholm menar SAS att regeringen att bör uppdra åt Luftfartsverket att påskynda planeringen och genomförandet av en fjärde rullbana på Arlanda och inte fatta beslut om en ny flygplats på Södertörn. Skälen för SAS ställningstagande är i korthet; *att en splittring av passagerarunderlaget till två flygplatser skulle underminera Arlandas navfunktion och leda till försämrade trafikförbindelser, inrikes och med omvärlden, för landet som helhet. Norrland får sämre förbindelser med södra Sverige och andra länder, medan västra och södra Sverige får sämre förbindelser med Norrland och länder öster om Sverige. *att en utbyggnad av Arlanda skulle gynna trafik- och näringslivstillväxten och genom förbättrade transfermöjligheter ge underlag för fler direkta flygförbindelser såväl nationellt som internationellt. *att en ny flygplats i regionen skulle bli Sveriges näst största, nästan dubbelt så stor som Landvetter, med över 6 miljoner passagerare 2010. Flygplatsen skulle komma att hantera ca 25% av det totala flygresandet till och från Stockholmsområdet och SAS skulle följaktligen flytta över 25% av sin arlandakapacitet till den nya flygplatsen. *att en uppdelning av trafiken på två flygplatser och det därav försämrade utbudet av flyglinjer ytterligare skulle stärka andra knutpunkters roll på bekostnad av Stockholms. SAS anser att viktiga delar av LFVs beräkningar kan ifrågasättas och bör bli föremål för granskning av oberoende experter. Det gäller den prognosticerade trafikutvecklingen, de samhällsekonomiska kalkylerna och kostnaderna för utbyggnad av infrastrukturen vid Arlanda, Hall respektive Almnäs. SAS remissyttrande finns tillgängligt i sin helhet på internet: www.scandinavian.net/company/newsfacts/press/latest.asp För ytterligare information, vg kontakta Henry Sténson, informationsdirektör SAS, 0709-97 14 55 Anders Ehrling, chef SAS Svensk Inrikes , 0709-97 13 57 SAS CORPORATE COMMUNICATIONS ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00530/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00530/bit0002.pdf

Om oss

SAS is a member of Star Alliance™ and can together with 27 partners offer more than 18,400 daily flights to over 1,300 destinations around the world in over 191 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar