SAS justerar produktionen för 1999

SAS justerar produktionen för 1999 SAS har beslutat anpassa produktionen 1999 på grund av lägre förväntad marknads-tillväxt. Den planerade produktionsökningen är nu ca 6 procent, varav ca 2,5 procent är en effekt av de extraordinära händelser som inträffade 1998 i form av arbetsmarknads-konflikter och luftrumsomläggning i Skandinavien. Omstruktureringen har resulterat i nedläggning av ett antal flyglinjer samtidigt som andra delar av SAS trafiksystem förstärks. SAS upphör att flyga till Arkhangelsk, Hongkong, Rotterdam och Venedig i mars 1999. De berörda linjerna är resultatmässigt svaga och neddragningarna innebär en förbättring av resultatet för SAS. Osäkerhet kring konjunkturen i Asien och en sviktande marknad i Ryssland har varit bidragande faktorer i beslutet. I samband med omstruktureringen frigörs kapacitet som används till att förstärka trafiken till Amsterdam, Helsingfors, Milano och mellan tre huvudstäderna i Skandinavien. För mer information, vg kontakta: Jan Brejke, Network Management, SAS, 08-797 13 85 eller Ulf Thorné, Informationsavdelningen SAS, 08-797 28 33 981218 STOPR/UT ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/28/20030728BIT00540/wkr0001.DOC http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/28/20030728BIT00540/wkr0002.pdf

Om oss

SAS is a member of Star Alliance™ and can together with 27 partners offer more than 18,400 daily flights to over 1,300 destinations around the world in over 191 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar