SAS koncernen - Helårsrapport Januari-December 2010

 

Januari-December 2010

 • Intäkter: 40 723 (44 918) MSEK
 • Resultat före engångsposter i kvarvarande verksamheter: ‑435 (‑1 754) MSEK. Justerat för effekterna av askmolnet var resultatet 265 MSEK
 • EBT-marginal före engångsposter i kvarvarande verksamheter: ‑1,1% (‑3,9%)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten: ‑155 (‑3 414) MSEK  
 • Engångseffekter: 2 625 MSEK, varav omstruktueringskostnader 1 053 MSEK, rättstvister 991 MSEK, nedskrivningar 229 MSEK samt realisationsförlust 352 MSEK
 • Resultat före skatt: ‑3 060 (‑3 423) MSEK
 • Periodens resultat: ‑2 218 (‑2 947) MSEK
 • Resultat per aktie: ‑7,79 (‑18,20) SEK

 

Oktober-December 2010

 • Intäkter: 10 559 (10 323) MSEK
 • Resultat före engångsposter i kvarvarande verksamheter: 258 (‑940) MSEK
 • EBT-marginal före engångsposter i kvarvarande verksamheter: 2,4% (‑9,1%)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten: ‑218 (‑1 066) MSEK
 • Engångseffekter: 722 MSEK, varav omstruktureringskostnader 434 MSEK samt realisationsförlust 279 MSEK
 • Resultat före skatt: ‑464 (‑1 519) MSEK
 • Periodens resultat: 47 (‑1 304) MSEK
 • Resultat per aktie: 0,14 (‑6,66) SEK

Om oss

SAS is a member of Star Alliance™ and can together with 27 partners offer more than 18,400 daily flights to over 1,300 destinations around the world in over 191 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar