SAS koncernen: Delårsrapport Januari-Juni 2011

Nyckeltal April-Juni 2011

 • Intäkter: 11 229 (9 979) MSEK
 • Antal passagerare: ökade med 1,1 miljoner (17,8%)
 • Resultat före engångsposter i kvarvarande verksamheter: 365 (‑236) MSEK
 • EBT-marginal före engångsposter i kvarvarande verksamheter: 3,4% (‑2,4%)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten: 731 (503) MSEK
 • Resultat före skatt: 729 (‑600) MSEK
 • Periodens resultat: 551 (‑502) MSEK
 • Resultat per aktie: 1,67 (‑1,76) SEK

Nyckeltal Januari-Juni 2011

 • Intäkter: 20 446 (19 474) MSEK
 • Antal passagerare: ökade med 1,5 miljoner (12,3%)
 • Resultat före engångsposter i kvarvarande verksamheter: ‑140 (‑1 080) MSEK
 • EBT-marginal före engångsposter i kvarvarande verksamheter: ‑0,7% (‑5,5%)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten: 164 (533) MSEK
 • Resultat före skatt: 175 (‑1 572) MSEK
 • Periodens resultat: 178 (‑1 214) MSEK
 • Resultat per aktie: 0,54 (‑5,06) SEK

Taggar:

Om oss

SAS is a member of Star Alliance™ and can together with 27 partners offer more than 18,400 daily flights to over 1,300 destinations around the world in over 191 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar