SAS koncernen säljer fastigheterna i Frösundavik

SAS koncernen säljer fastigheterna i Frösundavik SAS koncernen har tecknat ett avtal med Nordisk Renting om att sälja kontorsfastigheterna i Frösundavik, Solna, norr om Stockholm. Transaktionen frigör kapital om drygt 1 100 MSEK vilket reducerar SAS koncernens nettoskuld med motsvarande belopp. Realisationsvinsten uppgår till cirka 700 MSEK. SAS har samtidigt tecknat ett hyresavtal och kommer även i fortsättningen att nyttja lokalerna. Kostnaderna för hyresavtalet kan jämställas med de avskrivningar och räntekostnader för fastigheterna som SAS har idag. - Försäljningen är ett led i SAS koncernens fokus på kärnverksamheten. Vi frigör kapital som bland annat kan användas i flygverksamheten och låter samtidigt en professionell fastighetsägare förvärva kontorsfastigheterna. Hyreskontraktet gör att SAS även i fortsättningen kommer att finnas i Frösundavik, säger Jörgen Lindegaard, koncernchef för SAS. Avsikten är att ytterligare centralisera SAS koncernens olika enheter till lokalerna i Frösundavik. När Frösundavik färdigställdes i januari 1988 samlade SAS 1500 stockholmsbaserade medarbetare till ett huvudkontor. Frösundavik är fortfarande en byggnad vars arkitektur tilldrar sig intresse. Nordisk Renting AB bildades hösten 1986 och inriktar sig på långfristig uthyrning av fastigheter. Kunderna utgörs till största delen av stora privata nordiska eller globala företag med nordisk bas samt offentliga parter. Nordisk Renting samarbetar bland annat med Rezidor SAS Hospitality. Nordisk Renting ingår sedan juni 2003 i The Royal Bank of Scotland Group, en av världens största bankkoncerner. Transaktionen är avhängig relevanta myndigheters godkännande. SAS koncernen har också en option på att köpa tillbaka fastigheterna under år 6 till år 10. Pictures available at: http://www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=31584 För ytterligare information Hans Ollongren, informationsdirektör, SAS koncernen, +46 8 797 19 50 eller +46 709 97 19 50 Sture Stølen, ansvarig investerarrelationer, SAS koncernen, +46 8 797 1451 Ulf Thorné, Presschef, SAS koncernen, +46 8 797 28 33 eller +46 709 97 28 33 SAS GROUP CORPORATE COMMUNICATIONS ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/11/20031110BIT00760/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/11/20031110BIT00760/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/11/20031110BIT00760/bild.html Pictures

Om oss

SAS is a member of Star Alliance™ and can together with 27 partners offer more than 18,400 daily flights to over 1,300 destinations around the world in over 191 countries.