SAS koncernen slutför försäljning och leaseback av 19 reservmotorer

Som en del av SAS nya plan, 4 Excellence Next Generation 4XNG, som nyligen lanserades för att förbättra den finansiella ställningen för SAS-gruppen, har SAS tecknat ett avtal om försäljning och leaseback av 19 reservmotorer.

Det finns två köpare, San Francisco-baserade Willis Lease Finance Cooperation, WLFC och Dublin-baserade Willis Mitsui Engine Support, WMES. Transaktionerna är indelade i fyra delar, varav den första redan är genomförd och resten beräknas vara klar i mitten av mars. Marknadsvärdet av affären uppskattas till 120 miljoner dollar.

"Vi är mycket glada över att ingå ett långsiktigt samarbete med Willis och Willis-Mitsui", säger Göran Jansson, SAS koncernens CFO. "Willis är en av världens största motorlease-företag och är ett kvalitetsvarumärke i branschen. En del av vår plan, 4XNG, för ett lönsamt SAS är att öka likviditeten genom försäljning av tillgångar, och med detta partnerskap och avtal genomför vi nu den första av våra försäljningar.

"Denna transaktion med SAS är en milstolpe för Willis och vårt joint venture leasingföretag Willis-Mitsui. Inte bara för dess storlek utan också för dess komplexitet", säger Charles F. Willis, Chairman och CEO för Willis Lease Finance Corporation. "Vi är glada över detta avtal med SAS och vi ser fram emot ett långt och givande partnerskap."

För mer information, kontakta:
SAS Pressjour, +46 8 797 2944

SAS Group Investor Relations
SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2013 kl. 15.00.

Om oss

SAS is a member of Star Alliance™ and can together with 27 partners offer more than 18,400 daily flights to over 1,300 destinations around the world in over 191 countries.