SAS Koncernens tillväxt, intäkter och kostnader enligt plan # kabinfaktorn utvecklas bättre än förväntat

SAS Koncernens tillväxt, intäkter och kostnader enligt plan - kabinfaktorn utvecklas bättre än förväntat SAS Koncernens flygtrafik har under det första halvåret 2002 präglats av stark tillväxt genom förvärven av Braathens och Spanair samt återhämtning inom Scandinavian Airlines. Antalet transporterade passagerare steg första halvåret 2002 med 30,2% jämfört med samma tidpunkt för 2001. Denna tillväxt har inte framkommit fullt ut i de publicerade trafiktalen beroende på att dessa jämförs med respektive bolags trafik från 2001. Enligt plan har SAS Koncernen sedan förvärven genomfört stora omstruktureringar och lagt ned olönsamma linjer, vilket återspeglas i trafiktalen. Som en följd av omstruktureringarna uppvisar Braathens och Spanair kraftigt förbättrade resultat. De tidigare kommunicerade effektiviseringarna och omstruktureringar inom SAS Koncernen, som skall återställa tillfredsställande lönsamhet och skapa bas för tillväxt, är under implementering och går enligt plan. Kapacitetsutnyttjandet har förbättrats över förväntan och bättre än för marknaden generellt. Scandinavian Airlines trafik är tillbaka på samma nivåer som 2001 vilket bekräftas av trafiktalen för juni 2002. Under första halvåret 2002 sjönk trafiken (RPK) med 0,4%. Rapporterad passagerartrafik för juni 2002 visar att Scandinavian Airlines har haft en starkare trafikutveckling än europeisk flygindustri generellt. SAS Koncernen vill tydliggöra att första kvartalet och fjärde kvartalet säsongsmässigt är svaga kvartal. Andra och tredje kvartalet är säsongsmässigt starkare kvartal för Scandinavian Airlines vilket förvärven av Braathens och Spanair förväntas stärka ytterligare. SAS Koncernen kommer i samband med publiceringen av halvårsrapporten den 7 augusti 2002 att uppdatera resultatprognosen för helåret 2002. SAS GROUP INVESTOR RELATIONS ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/01/20030801BIT01310/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/01/20030801BIT01310/wkr0002.pdf

Om oss

SAS is a member of Star Alliance™ and can together with 27 partners offer more than 18,400 daily flights to over 1,300 destinations around the world in over 191 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar