SAS koncernens trafiktal för augusti 2008:


SAS koncernens trafik minskade under augusti med 0,7% och antalet passagerare uppgick till 3,3 miljoner. Kapaciteten ökade samtidigt med 2,2% vilket medförde att kabinfaktorn minskade med 2,1 procentenheter till 74,4%.

I Scandinavian Airlines sjönk kabinfaktorn med totalt 3,7 p.e. Kabinfaktorn var positiv för Spanair med 2,4 p.e. vilket bland annat beror på lägre kapacitet under augusti.

Yielden i juli var 1% lägre än föregående år. För augusti bedöms yieldförändringen mot föregående år bli oförändrad.

- Den allt sämre konjunkturen i Skandinavien påverkar både vår kabinfaktor och yield negativt. Vår kapacitetsneddragning kommer successivt att ge effekt, främst på kabinfaktorn, säger Mats Jansson koncernchef och VD SAS.

För ytterligare information om SAS koncernens trafiktal, vänligen kontakta
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451


Svag kabinfaktor i SAS Sverige

Även augusti var en månad då utbudet av flygstolar var större än efterfrågan. Den totala kabinfaktorn gick ned 5,3 procentenheter till 68,9.

- Arbetet fortsätter med att för varje destination anpassa utbudet till efterfrågan, säger Susanne Dahlberg, kommersiell direktör i SAS Sverige.

Om oss

SAS is a member of Star Alliance™ and can together with 27 partners offer more than 18,400 daily flights to over 1,300 destinations around the world in over 191 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar