SAS koncernens trafiktal för september 2007: God trafiktillväxt och högre beläggning för SAS koncernen

SAS koncernens flygbolag transporterade 3,8 miljoner passagerare under september 2007 vilket är 4,7% fler än 2006. På tolvmånadersbasis har SAS koncernen transporterat 40,9 miljoner passagerare. Beläggningen ökade under september med 1,5 procentenheter och uppgick till 75,5%.

Kabinfaktorutvecklingen var positiv för Scandinavian Airlines Sverige, Scandinavian Airlines Norge, Widerøe, Spanair, Blue1 och airBaltic.

Trafik och kabinfaktor fortsatte utvecklas positivt trots att 27 Q400 flygplan ej var i drift från den 12 september. Positiv marknad, god kapacitetsstyrning och nya kommersiella satsningar är de viktigaste orsakerna till utvecklingen.

- Utvecklingen är god, men osäkerhet kvarstår om den framtida styrkan i tillväxten, konkurrenssituationen framöver samt utvecklingen av flygbränslepriserna. Den positiva trafikväxten och utvecklingen i kabinfaktorn visar på en fortsatt god efterfrågan och att vi har framgång på det kommersiella området, säger Mats Jansson, VD och koncernchef.

För ytterligare information om SAS koncernens trafiktal, vänligen kontakta
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

September – fortsatt stor efterfrågan för SAS Sverige
Antalet resenärer ökade i september 2007 jämfört med samma månad förra året med 6,9%, till strax över 597 000. Störst var ökningen på Europa, där antalet resenärer ökade med 14,1% till nästan 218 000.

Beläggningsgraden på Scandinavian Airlines Sveriges samtliga linjer låg i augusti månad på 73,0%, vilket är en ökning med 4,4 procentenheter. Störst beläggningsökning hade europatrafiken, som ökade med 4,9 procentenheter, till 74,2 %. På linjerna inom Skandinavien minskade beläggningsgraden mellan september i år och i fjol med 0,4 procentenheter, till 74,1%.

– Vi ser fortsatt en stor efterfrågan på resor till och från Arlanda. I höst fortsätter vi vår expansion med nya linjer från Göteborg och Arlanda till Spanien, säger Susanne Dahlberg, kommersiell chef på Scandinavian Airlines Sverige.

För mer information var god kontakta:
Susanne Dahlberg, kommersiell chef, Scandinavian Airlines Sverige, tel +46 70 997 5074
Scandinavian Airlines Sveriges presstjänst, tel +46 8 797 3330

Om oss

SAS is a member of Star Alliance™ and can together with 27 partners offer more than 18,400 daily flights to over 1,300 destinations around the world in over 191 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar