SAS och Coca-Cola bildar gemensam miljöfond

SAS OCH COCA-COLA BILDAR GEMENSAM MILJÖFOND SAS och Coca-Cola har beslutat att årligen avsätta en halv miljon svenska kronor i en gemensam fond, The SAS and Coca-Cola Environmental Foundation. Fonden ska stödja projekt som syftar till att förbättra miljön i Norden och Baltikum. En styrelse med vardera två representanter för SAS respektive Coca-Cola har tillsatts som en gång om året kommer att dela ut stipendier på belopp motsvarande 50 procent av fondmedlen. I år kommer således stipendiesumman att uppgå till ca 250 000 svenska kronor som kan fördelas på ett eller flera projekt avsedda att främja miljön i Norden och eller Baltikum. Stipendierna kommer att utlysas via stora annonser i nordisk och baltisk dagspress i höst och styrelsen räknar med att kunna dela ut de första stipendierna i slutet av 1998. Vid värderingen av vilket eller vilka projekt som ska erhålla stipendium kan styrelsen ta hjälp av en extern miljöexpert. Idén om att SAS och Coca-Cola gemensamt skulle bidra till forskning och utbildning inom miljöområdet har vuxit fram under det gångna året. SAS har sedan många år tillbaka ett kommersiellt avtal med Coca-Cola om leverans av drycker för servering ombord och i SAS-loungerna världen över samt i automater till personalen. De pengar som nu avsätts till miljöfonden har en koppling till mängden Coca-Cola som SAS köper och regleras i ett avtal parterna emellan. Vi vill på detta sätt vara med och ta ett ansvar för att nya generationer stimuleras till forskning och utbildning inom miljöområdet. Det är samtidigt glädjande om detta initiativ kan stärka vår image som ett ansvarskännande företag. Det är ett genuint engagemang hos bägge företagen som drivit fram den här lösningen och det ska bli oerhört stimulerande att få ta del av de olika projekten som kommer in, säger Anders Westerholm, SAS Product & Services och medlem av fondens styrelse. Både för Coca-Cola och SAS är det viktigt att kunna driva verksamheten på ett sätt som skyddar och bevarar miljön. Stiftelsen är ett resultat av ett gott affärssamarbete. På samma sätt är vi övertygade om att fonden kommer att skapa större medvetenhet och vilja att skydda miljön i vår del av världen, säger Björn H Eriksen, Coca-Cola Nordic & Northern Eurasia, tillika medlem av fondens styrelse. Ytterligare information: SAS: Anders Westerholm, Director Inflight Logistic, tel 08/797 15 92 Coca-Cola: Björn H Eriksen, Director External Affairs, tel (+47) 67 58 7807 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/01/14/19990119BIT00040/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/01/14/19990119BIT00040/bit0002.pdf

Om oss

SAS is a member of Star Alliance™ and can together with 27 partners offer more than 18,400 daily flights to over 1,300 destinations around the world in over 191 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar