SAS överklagar Norska Konkurransetilsynets beslut om att förbjuda bonusprogram på norska flyglinjer

SAS överklagar Norska Konkurransetilsynets beslut om att förbjuda bonusprogram på norska flyglinjer SAS kommer att överklaga beslutet till Arbeids- og adminstrasjonsdepartementet efter att det idag blev klart att Norska Konkurransetillsynet har beslutat att ingripa mot SAS Euro Bonus-program och Braathens Wings-program. Beslutet innebär att SAS, Braathens och Widerøe förbjuds att erbjuda sina passagerare intjäning av bonuspoäng på norska inrikeslinjer från och med den 1 maj 2002 till 1 maj 2007. SAS vill fritas från skyldigheten att genomföra ändringen under tiden som departementet värderar överklagan. SAS kommer också att uppmana departementet att avvakta utfallet av det nordiska och europeiska samarbetet mellan konkurrensmyndigheterna som påbörjats eller planeras att starta i dessa frågor. SAS är besvikna över beslutet och reagerar på att norska myndigheter väljer att införa särskilda norska regler som ensidigt drabbar SAS- gruppen och norska resande. Beslutet är enligt SAS värdering ogrundat, eftersom bonusprogrammen inte har någon påverkan på konkurrensetableringen i norsk luftfart under rådande marknadsförhållanden. Därtill kan det var direkt skadligt för SAS och därmed utgöra ett problem att upprätthålla dagens utbud i marknaden på mindre lönsamma flyglinjer. - Konsekvensen av detta ingrepp i norska bonusregler är att SAS försvagas i förhållande till internationella konkurrenter. Det är internationell konkurrens i flygbranschen och man kan inte isolera den norska flygmarknaden. Samtliga internationella aktörer kan använda bonusprogram på sina hemmamarknader. SAS kräver att det skall vara konkurrens på lika villkor, säger norska marknadschefen i SAS Airline, Merete Møystad. - Det är väsentligt att norska bolag kan skapa lojalitet för sina kunder i den egna hemmamarknaden så länge konkurrenterna kan det på sina hemmamarknader. Den verkligheten kan vi inte utestänga Norge från, inte utan att det drabbar de norska bolagen till fördel för våra utländska konkurrenter, säger marknadschefen i Braathens, Freddy Eriksen. MMIs undersökning hösten 2001 visar att ett sådant ingrepp är i strid med kundernas önskemål. Undersökningen visar att 75 procent av kunderna menar att ett ingrepp mot Euro Bonus kommer att ge en skev konkurrens. SAS CORPORATE COMMUNICATIONS För ytterligare information, vänligen kontakta Marketingsjef SAS Airline, Merete Møystad tlf. +47 64 81 87 50 Pressetalskvinne SAS Airline, Siv Meisingseth, tlf. +47 64 81 61 45 Kommersiell direktør Braathens, Freddy Eriksen tlf. +47 67 59 73 52 Informasjonssjef Braathens, Anne Grete Ellingsen tlf. +47 67 59 71 76 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/15/20030915BIT00610/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/15/20030915BIT00610/wkr0002.pdf

Om oss

SAS is a member of Star Alliance™ and can together with 27 partners offer more than 18,400 daily flights to over 1,300 destinations around the world in over 191 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar