SAS överväger att emittera obligationer i SEK

SAS AB (publ), med kreditrating B1 (stable) av Moody’s och B+ (stable) av S&P, har givit Danske Bank och Nordea, agerande såsom ’Global Coordinators’, i uppdrag att tillsammans med SEB och Swedbank, såsom ’Joint Bookrunners’, arrangera en serie av möten med obligationsinvesterare med början den 15 november 2017.

En 5-årig senior icke-säkerställd SEK-obligation i benchmark-storlek kommer att emitteras, beroende på rådande marknadsförhållanden. Emissionslikviden från den tilltänkta obligationen kommer att användas för refinansiering av utestående skuld och för allmänna företagsändamål.

SAS Investor Relations

Om oss

SAS is a member of Star Alliance™ and can together with 27 partners offer more than 18,400 daily flights to over 1,300 destinations around the world in over 191 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar