Star Alliance välkomnar två nya medlemmar

Star Alliance välkomnar två nya medlemmar Koncerncheferna för de olika Star Alliance-bolagen samlades idag i Sydney för att hälsa de nya medlemmarna Air New Zealand och Ansett Australia välkomna. Star Alliance består nu av åtta medlemmar och det japanska flygbolaget All Nippon Airways (ANA) ansluter som nionde medlem i oktober i år. Övriga sex medlemmar är Air Canada, Lufthansa, SAS, Thai Airways International, United Airlines och Varig Brazilian Airlines. Mötet i Sydney mellan toppcheferna i Star Alliance sammanfaller med alliansens 2-års jubileum. Under dessa två år har alliansen fått ett betydande försprång gentemot de konkurrenter som kommit igång de senaste månaderna. Bildandet av konkurrerande allianser leder till större valmöjligheter för flygresenären, enklare och mer tidseffektiva förbindelser, samt kostnadsbesparingar. En undersökning av forskare vid University of Illinois, baserad på data från det amerikanska kommunikations-departementet, visar att priserna för anslutningsresor över Atlanten är betydligt lägre (36 procent) med Star Alliance-bolag jämfört med icke anslutna flygbolag på samma sträckor. Den starkare kopplingen mellan flygbolagen i Star Alliance har också medfört en kraftig ökning av antalet destinationer som alliansens gemensamma kunder kan välja mellan. Star Alliance samarbetar också genom att lösa gemensamma frågor. På presskonferensen i Sydney idag tillkännagav medlemmarna i ett uttalande att de är väl förberedda inför övergången till år 2000. I ett andra tillkännagivande redovisade alliansens medlemmar hur de gemensamt skall förhålla sig i olika miljöfrågor. Om tusenårsskiftet sa Star Alliance-cheferna att de var säkra på att alla förhållanden som bolagen själva kan påverka skall vara lösta i god tid. Granskningen av externa faktorer såsom flygplatser, flygtrafikkontroll och annan infrastruktur fortsätter. Koncerncheferna ställde sig positiva till att flyga över tusenårsskiftet under förutsättning att de externa faktorerna inte äventyrar flygsäkerheten. - Det faktum att vi går från ett årtusende till ett annat ändrar inte vår hållning till flygsäkerheten. Den har alltid varit, och kommer alltid att vara, vår första prioritet, sa de i ett gemensamt uttalande. I miljödeklarationen förpliktigar sig Star Alliance-bolagen att fortsätta arbetet med att minska flygverksamhetens miljöbelastning, samt bibehålla en sund balans mellan framåtskridande och en bärkraftig miljöutveckling. Sedan bildandet av Star Alliance i maj 1997 har medlemsbolagen betjänat cirka 400 miljoner passagerare. Resenärerna har tillgång till ett trafiksystem som spänner över mer än 720 destinationer i över 110 länder runt om i världen. I genomsnitt startar en Star Alliance-flygning någonstans på jorden var 12 sekund - dygnet runt. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/03/19990503BIT00020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/03/19990503BIT00020/bit0002.pdf

Om oss

SAS is a member of Star Alliance™ and can together with 27 partners offer more than 18,400 daily flights to over 1,300 destinations around the world in over 191 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar