Uttalande angående spekulationer rörande SAS koncernens framtida struktur

Angående dagens spekulationer i media bekräftar SAS härmed att bolaget är i en process där man utvärderar olika strukturella möjligheter för koncernen. Inom denna process genomför SAS samtal rörande möjliga strukturella lösningar.

Det måste betonas att inga beslut är fattade.För ytterligare information, vänligen kontakta
Sture Stölen ,Chef för SAS Investor Relations +46 8 797 1451


SAS Group Investor Relations

Om oss

SAS is a member of Star Alliance™ and can together with 27 partners offer more than 18,400 daily flights to over 1,300 destinations around the world in over 191 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar