Verksamheten i SAS Ground Services (SGS) Finland övergår till ISS Palvelut Oy

SAS affärsverksamhet för marktjänsterna i Finland överförs genom överlåtelse av rörelse till ISS Palvelut SAS dotterbolag SGS Finland, som ansvarar för affärsverksamheten för marktjänsterna i Finland, överförs till ISS Palvelut genom ett avtal om överlåtelse av rörelse. Avtalet ingicks den 1 juni 2009. Alla anställda på SGS Finland, totalt 334 personer, övergår till ISS Palvelut som s.k. gamla anställda.

Överlåtelsen av rörelsen är en del av SAS koncernens affärsstrategi Core SAS. Målet för strategin är att säkerställa SAS konkurrenskraft i framtiden genom att bolaget koncentrerar sig på kärnverksamheten. ISS har den nödvändiga kompetensen för att kunna erbjuda SAS högklassiga och kostnadseffektiva marktjänster med fokus på kundinriktning. Genom avtalet producerar ISS Palvelut i fortsättningen alla de marktjänster som SAS och dess dotterbolag Blue1 behöver i Finland. ISS har lång och bred erfarenhet av såväl flygplatsmiljö som ledning av service- och personalprocesser, och sålunda utmärkta möjligheter att vidareutveckla affärsverksamheten för marktjänsterna. Utvidgningen av affärsverksamheten för marktjänsterna stödjer ISS tillväxtstrategi som syftar till att utveckla och skräddarsy allt mer omfattande personaldominerade stödtjänster för de speciella behov som de utvalda kundsegmenten, t.ex. flygtrafiken, har. − Vi sätter stort värde på den specialkompetens som SGS personal har. SGS affärsverksamhet ger ett nytt, viktigt tillägg till ISS serviceutbud i Finland, säger Mika Martola, direktör på ISS Palvelut. SAS Group Corporate Communications

Om oss

SAS is a member of Star Alliance™ and can together with 27 partners offer more than 18,400 daily flights to over 1,300 destinations around the world in over 191 countries.

Prenumerera