Ytterligare information om hanteringen av SAS preferensaktieutdelning

Som SAS offentliggjorde onsdagen 9 maj 2018 har utbetalningen av preferensaktieutdelning skett idag den 15 maj 2018 istället för den 9 maj 2018.

I enlighet med beslutet på SAS AB:s årsstämma ska de som innehar preferensaktier per den 4 maj 2018 vara berättigade till utdelning. I enlighet med detta har SAS AB instruerat Euroclear Sweden att informera samtliga förvaltare att korrigera utbetalningen till de aktieägare som var innehavare per avstämningsdagen den 4 maj 2018. Berörda aktieägare hänvisas i första hand att kontakta sina förvaltare och i andra hand till SAS Investor Relations.

SAS Investor Relations

Om oss

SAS is a member of Star Alliance™ and can together with 27 partners offer more than 18,400 daily flights to over 1,300 destinations around the world in over 191 countries.

Prenumerera

Dokument & länkar