Sätra Förvaltnings AB: Delårsrapport andra halvåret och bokslutskommuniké 2017

RAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli – 31 december 2017, samt helåret 2017

Bifogat finnar ni delårsrapport andra halvåret och bokslutskommuniké 2017. De ger en översikt av moderföretagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat.

Satra Forvaltnings AB bokslutskommunike 

För ytterligare information, kontakta Curt Ahnström, VD
Telefon: +46 (0)708 186 770
Email: curt.ahnstrom@scanprop.com

SÄTRA FÖRVALTNINGS AB

Reg.no. 559015-9298
Karlavägen 44 
SE-114 49 Stockholm
SVERIGE

Taggar: