Satsafe och Scania infotronics får order värd 0,7 msek på system för mobil säkerhet

SATSAFE OCH SCANIA INFOTRONICS FÅR ORDER VÄRD 0,7 MSEK PÅ SYSTEM FÖR MOBIL SÄKERHET Positioneringsföretaget Satsafe och Scania Infotronics har i samarbete erhållit en order värd 0,7 MSEK från Grödinge Bilfrakt. Ordern avser mobila säkerhets system enligt konceptet Säkra Transporter. Säkra Transporter är ett koncept för mobil säkerhet som Satsafe/Infotronics samlevererar med säkerhetsföretaget Securitas. Satsafe/Infotronics står för det GPS-baserade positioneringssystemet och Securitas mottar och hanterar larm från de mobila enheterna. Grödinge Bilfrakt, som är ett av de större fristående åkerierna i Sverige, kommer att använda systemet i lastbilar för att skydda transporter av värdefullt gods. Detta är det första samarbetsprojektet mellan Satsafe och Scania Infotronics. -Det finns en ökande efterfrågan på säkerhetslösningar inom transportsektorn, säger Scania Infotronics VD Peter Gillbrand. På detta område ser vi mycket positivt på det samarbete vi nu inlett med Satsafe. Säkra Transporter kompletterar vårt eget produktprogram och det är vår förhoppning att slutkunden kommer att utöka ordern med vårt eget Scania Fleet Analysis System inom en nära framtid. -Detta är en viktig första order i samarbete med Scania Infotronics, säger Michael Skordby VD på Satsafe. Genom nära samarbete med Scania Infotronics och dess moderbolagsorganisation ökar möjligheterna att snabbt komma ut med våra lösningar på den internationella marknaden. Om Satsafe: Satsafe MLS AB grundades 1998 och handlas inofficiellt på HQ Tech Market. Företaget är verksamt inom marknaden för mobil datakommunikation och positionsbaserade tjänster. Satsafe utnyttjar GPS, GSM och Internet i sin systemplattform. Viktiga kundsegment är transport, mobila serviceorganisationer med många medarbetare på fältet och konsumentmarknaden. Målet är att bli en av de ledande system- och tjänsteleverantörerna inom MLS (Mobile Location Services) i Europa och Nordamerika. Marknaden förväntas år 2005 i Europa omsätta 130 miljarder SEK enligt konsultföretaget Strategis Group. För mer information se http://www.satsafe.se Om Scania Infotronics: Scania Infotronics är ett helägt dotterbolag till lastbilstillverkaren Scania. Scania Infotronics utvecklar och marknadsför fordonsplattformar och IT-lösningar för bättre uppföljning av och kommunikation med enskilda fordon och förare, liksom hela fordonsflottan. För mer information se http://www.infotronics.scania.com För ytterligare information kontakta: Peter Hjorth Joakim Ewers Satsafe MLS Scania Infotronics Tel: 08 - 545 878 00 Tel: 08 - 55380698 Mobil: 0733-25 75 03 Mobil: 070-6980698 Peter.hjorth@satsafe.se joakim.ewers@infotronics.scania.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/13/20011213BIT00460/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/13/20011213BIT00460/bit0002.pdf

Dokument & länkar