GAMLA LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SEB TRYGG LIV AVYTTRAR TEGELUDDEN 14 PÅ GÄRDET

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (publ) ”Livbolaget”, har tecknat avtal med Djurgårdsstadens Fastigheter Holding AB, ”Djurgårdsstadens Fastigheter”, ett dotterbolag till Estancia Fastigheter AB, om försäljning av Tegeludden 14 med adress Tegeluddsvägen 76 på Gärdet i Stockholm. Fastigheten omfattar 8 053 kvadratmeter huvudsakligen kontor.

På fastigheten Tegeludden 14 fanns tidigare två byggnader varav den ena avstyckades och såldes till Aros bostad under förra året. Den byggnaden planeras nu konverteras till bostäder. Nu har den andra byggnaden sålts till Djurgårdsstadens Fastigheter som är stor fastighetsägare i området. Tegeludden 14 innehåller totalt 8 053 kvadratmeter lokalarea varav 6 771 kvadratmeter kontor och 1 282 kvadratmeter lager.

”Tyngdpunkten i vår Stockholmsportfölj ligger i CBD. I och med försäljningen koncentrerar vi beståndet ytterligare, vi är mycket nöjda med att nu ha genomfört affären” säger Tomas Krywult, Head of Real Estate på SEB Investment Management.

”För oss är det ett strategiskt förvärv. Vi förvärvade nyligen grannfastigheten och i.o.m. detta förvärv ökar våra möjligheter i kvarteret. Djurgårdsstadens Fastigheter äger nu cirka 80 000 kvadratmeter i området.” säger Jan-Åke Glommen, VD på Djurgårdsstadens Fastigheter.

Savills var rådgivare till Livbolaget i försäljningsprocessen.


För ytterligare information, kontakta:
Tomas Krywult
SEB Investment Management
+46 70 763 63 29
tomas.krywult@seb.se

Jan-Åke Glommen
Djurgårdsstadens Fastigheter
+46 70 378 58 83
glommen@estanciafastigheter.se

Tomas Henrikson
Savills
+46 70 877 28 05
thenrikson@savills.se

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (publ)
Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv äger fastigheter i Sverige och London som en del av sin investeringsportfölj. I Sverige äger företaget 70 fastigheter med en total uthyrbar yta på mer än 500 000 kvadratmeter och ett totalt ungefärligt värde av 19 miljarder kr.
Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv har som strategi att långsiktigt äga och utveckla sina fastigheter. Därför prioriteras satsningar för en hållbar utveckling och förnyelse av fastigheterna.

Djurgårdsstadens Fastigheter
Djurgårdsstadens Fastigheter är ett fastighetsbolag med gedigen kompetens inom byggteknik, förvaltning, marknadsföring och ekonomi.

Vi verkar för att skapa mervärden. Inte bara för oss som företag. Förändrings- och utvecklings-potentialen i ett objekt lockar oss till att kreera idéer, se möjligheter både i fastigheten, omgivningen och för de som ska bo eller arbeta i de fastigheter vi äger.

Savills
Savills är en av världens ledande fastighetsrådgivare med 22 000 anställda på över 200 kontor i Amerika, Europa, Asien Pacific, Afrika och Mellanöstern.

Savills erbjuder i Sverige, förutom Projektledning, Uthyrning och Förvaltning även, Transaktion, Värdering och Analys och har cirka 90 medarbetare i Stockholm och Göteborg.

Om oss

Om SavillsSavills är en av världens ledande fastighetsrådgivare med 35 000 anställda och över 600 kontor i 60 länder runt om i världen. I Sverige tillhandahåller Savills bred expertis till både lokala och internationella kunder. Vi erbjuder rådgivning inom fastighetstransaktioner, corporate finance, värdering, analys och due diligence, uthyrning, hyresgästrådgivning, fastighetsförvaltning, fastighetsservice samt bygg- och projektledning. Läs mer på savills.se

Prenumerera

Dokument & länkar