Savills får förtroende att förvalta åt tyska Union Investment

Det nya uppdraget innebär att Savills får ansvaret för såväl fastighetsförvaltning som teknisk förvaltning för Union Investments fastighetsbestånd i Stockholm, i dagsläget omfattandes en fastighet, Päronet 8 i Solna, om sammanlagt cirka 22 000 kvm uthyrningsbar area. Avtalet gäller från 1 januari 2014 och löper över två år.

- Savills och Union Investment har ett omfattande samarbete ute i Europa och vi ser fram emot att få detsamma på plats i Stockholm.

För ytterligare information, kontakta:
Anders Nyström, tillförordnad VD                                   
Tel: +46 8 674 03 33, anystrom@savills.se

Savills
Savills förvaltar alla typer av fastigheter. I dagsläget utgör kundstocken ett 30-tal kunder med totalt ca 160 fastigheter i Sverige. Förutom förvaltning finns projektledning, uthyrning, fastighetsservice, värdering, analys och transaktion bland tjänsteutbudet. Antalet medarbetare uppgår till ca 90 st.

Savills plc är en av världens ledande fastighetsrådgivare med ett nätverk av 25 000 anställda på över 500 kontor i Amerika, Europa, Asien Pacific, Afrika och Mellanöstern.

Om oss

Om SavillsSavills är en av världens ledande fastighetsrådgivare med 35 000 anställda och över 600 kontor i 60 länder runt om i världen. I Sverige tillhandahåller Savills bred expertis till både lokala och internationella kunder. Vi erbjuder rådgivning inom fastighetstransaktioner, corporate finance, värdering, analys och due diligence, uthyrning, hyresgästrådgivning, fastighetsförvaltning, fastighetsservice samt bygg- och projektledning. Läs mer på savills.se

Prenumerera

Dokument & länkar