Allt fler väljer kortast möjliga bindningstid

Andelen nya bolån med den kortaste bindningstiden på tre månader ökade rejält till 74 procent i juni, medan samtliga längre bindningstider minskade i popularitet. Boräntor med lång bindningstid steg i slutet av månaden när sannolikheten för att Riksbanken ska sänka reporäntan den 2 juli minskade.

SBABs månadsstatistik över nyutlåningen till privatpersoner visar att andelen bolån med den kortaste bindningstiden på tre månader ökade med fyra procentenheter till 74 procent i juni. Det är den högsta andelen på över två år och 14 procentenheter fler än i juni förra året. Samtliga längre bindningstider minskade i popularitet. Andelen som valde en medellång bindningstid på 1-4 år sjönk med tre procentenheter till 21 procent, och andelen som valde en lång bindningstid på 5-10 år sjönk med en procentenhet till fem procent.

– En anledning till att så många valde den kortaste bindningstiden kan vara att man väntar på att de nya reglerna för hur man beräknar ränteskillnadsersättningen ska träda i kraft. De nya reglerna kommer göra det betydligt billigare att lösa ett bundet bolån i förtid, säger Maria Landeborn, privatekonom på SBAB.

Ett bolån på en miljon som är bundet i två år med en ränta på 3,5 procent skulle idag kosta cirka 30 000 kronor att lösa i förtid. Med de nya reglerna blir kostnaden runt 11 000 kronor. Fördelen med att vänta in de nya reglerna är att det blir billigare om man sedan skulle vilja lösa bolånet i förtid, nackdelen är att de långa räntorna stigit kraftigt sista tiden vilket betyder att lånet i sig riskerar att bli dyrare.

Andel nya bolån med kort, medellång och lång bindningstid, samt genomsnitt sedan år 2000 (streckade linjer)

De långa boräntorna steg den sista veckan i juni till följd av stigande marknadsräntor. Under större delen av månaden var dock boräntorna lägre än i maj. I genomsnitt sjönk tremånadersräntan på nytecknade bolån med 0,02 procent till 2,95 procent och 2- och 5-årsräntan sjönk båda med 0,04 procent till 2,90 respektive 3,30 procent jämfört med i maj.

– Räntorna med längre bindningstid har stigit därför att sannolikheten för en sänkning av reporäntan minskat. Bopriserna stiger, utlåningen till svenska hushåll ökar och konjunkturläget ser ljusare ut. Allt annat än ett besked om en oförändrad reporänta på onsdag skulle vara förvånande, säger Maria Landeborn.

Normalt sett brukar andelen lån med kort bindningstid öka när det skiljer mycket mellan räntor med kort och lång bindningstid. Trots att skillnaden nu är liten (se diagram nedan) så har andelen bolån med kort bindningstid ökat.

Andel lån med tre månaders bindningstid, samt skillnaden mellan boräntor med 3 månaders och 5 års bindningstid

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

Bindningstid 2011 2012 apr-13 maj-13 jun-13
3 månader 63 63 69 70 74
1-4 år 34 33 26 24 21
5-10 år 3 4 5 6 5
Totalt 100 100 100 100 100

Anm: Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100. Statistiken för senaste månaden är preliminär.

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Landeborn, Privatekonom SBAB
Telefon: 0766-447 881, Mobil: 0766-447 881, maria.landeborn@sbab.se, twitter.com/marialandeborn

SBAB erbjuder lån- och spartjänster via internet och telefon samt kreditgivning till företag och bostadsrättsföreningar. Genom att erbjuda produkter och tjänster som utmanar och förenklar bidrar SBAB till ökad konkurrens på den svenska marknaden. Företaget bildades 1984 och är helägt av svenska staten. Utlåningsvolymen uppgick 2012 till 255,9 mdkr och inlåningsvolymen till 27,7 mdkr. Antalet anställda är cirka 410 varav drygt 120 arbetar på huvudkontoret i Stockholm. Läs mer på http://www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.