Amorteringskravet påverkar många hushåll

Fyra av tio svenska hushåll kommer som en direkt effekt av amorteringskravet inte att vilja belåna sig till mer än 50 procent av bostadens köpeskilling. Det betyder att en betydande del av efterfrågan på dyrare bostadsobjekt kan komma att försvinna i höst.

Detta visar SBAB:s undersökning Bolånet & Amorteringen del 2 som baseras på en enkät som SBAB låtit CINT/Snabba Svar genomföra 12-18 mars 2015. I undersökningen har 1 033 personer i åldern 20-80 år svarat. Hela undersökningen publiceras på sbab.se den 1 april.

Amorteringskravet kommer när det införs den 1 augusti att innebära att ett hushåll som köper ett genomsnittligt småhus i Storstockholm och är belånade till 85 procent, enligt bolånetakets maxgräns, tvingas amortera drygt 7 500 kr per månad. Genomsnittet i hela landet är drygt 4 200 kr per månad. Vår undersökning visar att många kommer att rygga för dessa utgifter. Konsekvensen är rimligen att bostadsköpare kommer att fokusera på billigare objekt som innebär lägre belåningsgrader och lägre amorteringsbelopp.

Vi kommer som effekt av amorteringskraven inte köpa ny bostad där vi inte kan lägga minst 50 % köpesumman kontant (för att slippa amorteringskravet), andel som anger:  

- Att så pass många hushåll kommer att undvika belåning över 50 procent av bostadens pris antyder att bostadsmarknaden kan komma att se annorlunda ut i höst med lägre omsättning, ändrad efterfrågesammansättning och minskat pristryck i de dyrare segmenten, säger Tor Borg, chefsekonom SBAB.

Rapporten finns tillgänglig på www.sbab.se och bifogas även detta utskick.

För mer information, som exempelvis regionala uppgifter, kontakta gärna:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB, telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, IPresschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

Andreas Leifsson, analytiker SBAB, telefon: 070-788 99 45, andreas.leifsson@sbab.se

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 400. SBAB har Sveriges nöjdaste bolånekunder 2014 enligt Svenskt Kvalitetsindex. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.