Andelen bolån med rörlig ränta ökade i augusti

Andelen bolån med rörlig boränta, som tidigare minskat rejält, ökade för
andra månaden i rad under augusti medan efterfrågan på långa
bindningstider minskade. Det visar SBAB:s månadsstatistik över
nyutlåningen till privatkunder.


Andelen bolån med rörlig ränta ökade från 54 procent i juli till 56
procent i augusti. För korta bindningstider (1-4 år) ökade andelen från
25 procent till 26 procent, och för långa bindningstider (5-10 år)
noterades en nedgång från 20 till 18 procent.

Jämfört med perioder längre tillbaka i tiden är dock andel bolån med
rörlig ränta fortfarande låg. I augusti förra året var andelen rörligt
uppe i 70 procent medan andelen långa bindningstider var nere i under 10
procent.

– Det verkar som att våra kunder tagit intryck av oron på världens
aktie- och räntemarknader och till en viss del väljer att avvakta med
att binda sina räntor. Annars borde intresset för att binda bolåneräntan
vara starkt när skillnaden mellan bunden och rörlig boränta är så låg
som den är idag, säger Tor Borg, ränteanalytiker på SBAB.


Andelen bolån med rörlig och bunden ränta för SBAB:s nyutlåning till
privatkunder

[För tabell, se bifogad PDF]Den genomsnittliga bindningstiden för SBAB:s nyutlåning till
privatkunder föll tillbaka till 23 månader i augusti från 24 månader i
juli. Detta är fortfarande långt över det långsiktiga genomsnittet på 16
månader, räknat från 2000.

– Min bedömning är att vi kan få se ett ökat intresse för längre
bindningstider om kreditoron håller i sig samtidigt som Riksbanken
fortsätter höja räntan framöver, säger Tor Borg.


Genomsnittlig bindningstid för SBAB:s nyutlåning till privatkunder

[För tabell, se bifogad PDF]Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider


Bindningstid 2005 2006 jun-07 jul-07 aug-07
Rörlig (3 60 67 52 54 56
mån)
Bundet 1- 28 21 25 25 26
4 år
Bundet 5-10 12 12 23 20 18
år
Totalt 100 100 100 100 100

Anm: Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till
100.
Statistiken för senaste månaden är preliminär.


För mer information, kontakta:

Tor Borg, ränteanalytiker SBAB, tfn 08-614 38 84, 0761 – 18 09 02
eller tor.borg@sbab.se

Tomas Pousette, chefsekonom SBAB, tfn 08-614 43 88, 0708-92 26 63
eller tomas.pousette@sbab.se

För mer information om bolån, se www.sbab.se eller ring 0771-45 30 00

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Dokument & länkar