Bolåntagarna minskar ränterisken i juli

I juli minskade andelen nytecknade bolån med den kortaste bindningstiden på tre månader till 71 procent från 74 procent i juni. Efterfrågan på medellånga bindningstider på 2 och 3 år ökade medan intresset för långa bindningstider var fortsatt svalt. Det visar SBAB Bank:s månadsstatistik över nyutlåningen till privatkunder.

I juli minskade andelen bolån med den kortaste bindningstiden på tre månader till 71 procent från 74 procent i juni. Andelen bolån med bindningstider på 1-4 år ökade från 23 procent i juni till 25 procent i juli medan andelen bolån med bindningstider på 5-10 år ökade från 3 till 4 procent.

Riksbankens höjningar av styrräntan har dragit upp den kortaste boräntan med bindningstid på tre månader samtidigt som Greklandskrisen och oro för svagare konjunktur internationellt pressat ner de längre bundna boräntorna. Den krympande skillnaden mellan korta och långa boräntor har bidragit till att låntagarnas efterfrågan på längre bindningstider ökar.

– Det är framför allt efterfrågan på medellånga bindningstider på 2 och 3 år som ökat i juli. Intresset för ännu längre bindningstider är fortfarande lågt trots att den femåriga boräntan nu är tillbaka under 5 procent där den låg i början av året, säger Tomas Pousette, chefsekonom på SBAB Bank.


Andelen bolån med bindningstider på 1-10 år för SBAB Bank:s nyutlåning till privatkunderEfter uppgången i juli ligger andel nya bolån med en bindningstid på 1-4 år på det långsiktiga genomsnittet på 25 procent. Andelen bolån med en bindningstid på 5-10 år på 4 procent i juli är emellertid betydligt lägre än genomsnittet sedan år 2000 på 8 procent. Trots att andelen bolån med den kortaste bindningstiden på 3 månader minskat kraftigt från toppnoteringarna på drygt 90 procent i slutet av 2009 är andelen i juli på 71 procent fortfarande högre än det långsiktiga genomsnittet på 67 procent.

– Låntagarna tar mindre ränterisk men avvaktar med riktigt långa bindningstider. Kanske tror man att styrräntan inte kommer att höjas lika mycket som i Riksbankens prognoser eller så räknar man med att de långa bundna boräntorna sjunker ytterligare innan man väljer långa bindningstider, säger Tomas Pousette.


Andelen bolån med olika bindningstider för SBAB Bank:s nyutlåning till privatkunder


Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

Bindningstid 2009 2010 maj-11 jun-11 jul-11
3 månader 89 79 74 74 71
1-4 år 9 18 24 23 25
5-10 år 1 3 3 3 4
Totalt 100 100 100 100 100

Anm: Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100. Statistiken för senaste månaden är preliminär.

För mer information, vänligen kontakta:
Tomas Pousette, Chefsekonom SBAB Bank
08-614 43 88, 0708-92 26 33, tomas.pousette@sbab.se

Tor Borg, Ränteanalytiker SBAB Bank
08-614 38 84 , 0761-18 09 02 , tor.borg@sbab.se

SBAB Bank erbjuder lån- och spartjänster via internet och telefon samt kreditgivning till företag. Genom att erbjuda produkter och tjänster som utmanar och förenklar bidrar SBAB till ökad konkurrens på den svenska marknaden. Bolaget grundades 1985 och ägs till 100 procent av svenska staten. Utlåningsvolymen uppgick 2010 till 249,1 mdkr och inlåningsvolymen till 6,1 mdkr. Antalet anställda är cirka 420 varav drygt 120 arbetar på huvudkontoret i Stockholm. Läs mer på www.sbab.se

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Dokument & länkar