Bolåntagarna väljer lite längre räntebindningstider

Majoriteten av bolåntagarna valde rörliga boräntor under februari. Andelen som valde bundet ökade dock något för fjärde månaden i rad, vilket antyder att ett trendskifte kan vara på väg. Det visar SBAB:s månadsstatistik över nyutlåningen till privatpersoner.

Tremånadersränta fortsätter att vara det populäraste valet för de nytecknade bolånen. Andelen bland bolåntagarna som valde detta alternativ var under februari 72 procent, en nedgång med 1 procentenhet sedan förra månaden. Det är fjärde månaden i rad nu som denna andel minskar. Andelen som valde mellanlånga räntebindningstider mellan 1 och 4 år ökade från 25 procent under januari till 26 procent under februari medan andelen som valde de längsta bindningstiderna på 5 till 10 år var oförändrad på 2 procent. Näst populäraste räntebindningstiden, efter tremånaders, var den ettåriga med en andel på 10 procent.

Precis som förra månaden var boräntenivåerna oförändrade under februari. Tremånadersräntan låg på 2,67 procent, den lägsta nivån sedan hösten 2010. De ettåriga och tvååriga räntorna ligger nära med 2,65 respektive 2,73 procent vilket förmodligen bidragit till att efterfrågan på dessa ökat något.

- Flertalet av bolåntagarna väljer fortfarande den kortaste räntebindningstiden. Men det verkar som om en ökande andel numera är beredda att satsa på lite längre räntebindningstider för åtminstone en del av lånet, säger Tor Borg, chefsekonom på SBAB.

Räntekänsliga bolåntagare

Även om det går att skönja en liten uppgång för efterfrågan på längre räntebindningstider så är den ännu för liten för att ha någon större effekt på räntekänsligheten. Den genomsnittliga räntebindningstiden vid nyteckningar av bolån ligger kvar kring 10 månader, väl under den genomsnittliga nivån som är knappt 14 månader.

- Den låga genomsnittliga räntebindningstiden innebär att ränteförändringar slår igenom snabbare än tidigare i bolåntagarnas plånböcker. I kombination med den ökande skuldsättningen bland hushållen innebär detta att Riksbankens räntepolitik har större effekt på ekonomin som helhet än tidigare, säger Tor Borg.

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

 Bindningstid    2012   2013   dec-13    jan-14    feb-14
 3 månader     63     71      74      73      72
 1-4 år     33     24      24      25      26
 5-10 år       4       5        2        2        2
 Totalt    100    100     100     100     100

Anm: Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100. Statistiken för senaste månaden är preliminär.

För mer information, vänligen kontakta:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB, telefon: 0766-118 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Presschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

Andreas Leifsson, analytiker SBAB, telefon: 070-788 99 45, andreas.leifsson@sbab.se

För mer information, kontakta gärna:
Karin Hellgren, Presschef SBAB

08-614 38 24, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

SBAB:s affärsidé är att skapa en ny bankupplevelse med det bästa kundbemötandet och genom att vara enklast att nå och förstå. Idag erbjuds lån- och spartjänster via internet och telefon till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. Under 2014 lanseras även vardagsnära banktjänster, som lönekonto och bankkort. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 480, varav drygt 200 arbetar på huvudkontoret i Stockholm. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Media

Media