Bostadsrättsföreningarna ökar andelen lån med rörlig ränta

Det senaste kvartalet har bostadsrättsföreningarna ökat andelen korta räntebindningstider samtidigt som färre andel lån med lång räntebindning nytecknats. Sammantaget har dock föreningarna fortfarande en ganska jämn fördelning av räntebindningstider. Det visar SBAB:s kvartalsstatistik över utlåningen till bostadsrättsföreningar.

I slutet av juni hade 31 procent av bostadsrättsföreningarnas lån korta räntebindningstider, dvs. bindningstider under tolv månader. Det var en ökning med två procentenheter sedan slutet av mars. Andelen lån som löpte med medellånga räntebindningstider, ett till fyra år, var 29 procent, en minskning med två procentenheter. Andelen lån som löpte med lång räntebindningstid, fem år eller mer, var 40 procent, vilket var oförändrat jämfört med förra kvartalet.

De senaste kvartalens trend fortsätter därmed. Andelen medellånga (1-4 år) räntebindningstider har stadigt minskat sedan början av 2013 samtidigt som både långa (5 år och längre) och korta (under 1 år) räntebindningstider ökat sina andelar. Det senaste året är det främst de korta räntebindningarna som ökat.

- Bostadsrättsföreningarna agerar ofta långsiktigt och minskar ränterisken genom att fördela lånen jämnt mellan olika räntebindningstider. De senaste åren har de växlat från att ha mycket lån räntebundna på 2-3 år till att ha mer av både tremånaders- och femårslån, säger Tor Borg, chefsekonom på SBAB.

De mest populära räntebindningarna var tremånadersränta och femårig ränta med andelar på 30 respektive 27 procent.

Andel bostadsrättsföreningslån med kort, medellång och lång räntebindningstid hos SBAB*

* Avser ursprungligen vald räntebindningstid, byggnadskreditiv har exkluderats

Hög andel korta räntebindningstider i nyteckningen

Fördelningen för de föreningslån som nytecknats visar att intresset för korta räntebindningstider i dagsläget är betydligt större än vanligt de senaste kvartalen. Sammantaget placerades 67 procent av de nytecknade lånen till kort räntebindningstid under det andra kvartalet. Detta är en tydlig uppgång sedan förra kvartalet och en bra bit över det historiska genomsnittet. Efterfrågan på medellång räntebindning, som steg en del under det första kvartalet, föll tillbaka till 16 procent medan andelen nytecknade lån som placerades till långa räntebindningstider också landade på till 16 procent.

- Nyteckningarna indikerar tydligt att föreningarna skruvar upp ränterisken. Allt mer av lånen tas med kort räntebindning, säger Tor Borg.

Fördelning på olika räntebindningstider för bostadsrättsföreningars nytecknade lån* hos SBAB (inkl. femårigt genomsnitt)

*Exklusive byggnadskreditiv

 SBAB:s kvartalsstatistik över utlåningen till bostadsrättsföreningar.

Det finns över en miljon bostadsrätter i Sverige och nästan 26 000 aktiva bostadsrättsföreningar. Föreningarnas samlade lån uppgår till 437 miljarder kronor. Vi tror därför att det finns ett allmänt intresse kring hur bostadsrättsföreningarna hanterar sina lån och i början av varje kvartal redovisar vi hur våra föreningskunder har sina lån fördelade på olika räntebindningstider. SBAB publicerar också regelbundet månadsstatistik över privatkundernas val av räntebindningstider.

För mer information, vänligen kontakta: 

Tor Borg, Chefsekonom SBAB
Telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se 

Karin Hellgren, Informationschef SBAB
Telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se 

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar