Carl-Viggo Östlund tillträder som VD i SBAB Bank

Som meddelades i september 2011 har SBAB Banks styrelse utsett Carl-Viggo Östlund till ny VD för SBAB Bank AB. Carl-Viggo Östlund tillträder tjänsten idag den första mars.

Carl-Viggo Östlund, född 1955, har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och lång erfarenhet från finanssektorn med tidigare VD-poster i de noterade bolagen Nordnet Bank AB och SalusAnsvar. Han har också mångårig erfarenhet av att leda internationella bolag genom sina VD-poster inom TNT Scandinavia och Tetra Pak.

– Vi är nu inne i en intensiv utvecklingsfas där SBAB Bank går från att vara en bolåneaktör till att bli en ny sorts bank för att möta moderna kundkrav. Carl-Viggo är med sin bakgrund och erfarenhet väl rustad att leda bolaget genom denna intressanta utveckling, sa SBAB Banks styrelseordförande Arne Liljedahl vid utnämnandet i september 2011.

– Jag ser mycket fram emot att börja min nya roll. Branschen har onekligen en del utmaningar och det ska bli intressant och spännande att leda SBAB Bank med sitt starka varumärke och erbjudande, säger Carl-Viggo Östlund, VD SBAB Bank.

Ett fotografi på Carl-Viggo Östlund är bifogat detta pressmeddelande och finns tillgängligt för nedladdning via www.sbab.se/press

För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Viggo Östlund, VD SBAB Bank
Telefon: 08-614 43 01, Mobil: 0727-17 43 01, carl-viggo.ostlund@sbab.se

Bernd Schmitz, Presschef SBAB Bank
Telefon: 08-614 43 94, Mobil: 0727-44 43 94, bernd.schmitz@sbab.se

SBAB Bank erbjuder lån- och spartjänster via internet och telefon samt kreditgivning till företag och bostadsrättsföreningar. Genom att erbjuda produkter och tjänster som utmanar och förenklar bidrar SBAB Bank till ökad konkurrens på den svenska marknaden. Företaget bildades 1984 och är helägt av svenska staten. Utlåningsvolymen uppgick 2011 till 248,1 mdkr och inlåningsvolymen till 8,8 mdkr. Antalet anställda är cirka 410 varav drygt 120 arbetar på huvudkontoret i Stockholm. Läs mer på http://www.sbab.se/, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar