Delårsrapport

DELÅRSRAPPORT för Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB, 1 januari-30 september 1998 ALLA SIFFROR I DELÅRSRAPPORTEN AVSER KONCERNEN DÄR INGET ANNAT SÄGS. RESULTAT, RÄNTENETTO OCH KREDITFÖRLUSTER Resultatet under de första nio månaderna 1998 uppgår till 431 Mkr. Resultatet under motsvarande period förra året var 371 Mkr. Räntenettot för perioden är något lägre och uppgår till 672 Mkr (714 Mkr). Omkostnaderna har ökat till följd av satsningar på privatmarknad och IT. Omkostnaderna totalt uppgår till 248 Mkr (193 Mkr). Resultatförbättringen beror på att kreditförlusterna netto under perioden är noll (160 Mkr). Att resultatet hittills under 1998 inte belastas av några kreditförluster beror på att tidigare gjorda reserveringar för befarade kreditförlus-ter i många fall kunnat minskas samtidigt som behovet av nya reserveringar varit begränsat. Orsaken till detta är i sin tur främst den lägre räntenivån och ökad efterfrågan på vissa bostadsmarknader. Problemkrediterna efter re-serveringar är på en fortsatt låg nivå, 815 Mkr, jämfört med motsvarande tidpunkt 1997 då de uppgick till 1 378 Mkr. Av problemkrediterna är 226 Mkr täckta av statliga kreditgarantier. Problemkrediternas andel av lånestocken är 0,58 procent (1,04 procent). ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/23/19981216BIT00500/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Dokument & länkar