Delårsrapport 1 januari – 30 september 2007

• SBAB:s kreditportfölj uppgick till 169 319 mnkr (170 013 mnkr).
• Räntenettot uppgick till 908 mnkr (923 mnkr).
• Omkostnaderna har sjunkit och uppgick till 382 mnkr (436 mnkr).
• Rörelseresultatet minskade och uppgick till 285 mnkr (667 mnkr).
• Den finansiella oro som präglat kreditmarknaden har medfört orealiserade marknadsvärdeförändringar i likviditetsportföljen på 376 mnkr. Det har belastat resultatet negativt. Innehavet i likviditetsportföljen är långsiktigt.

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Dokument & länkar