Fondbarometern – Asien tappar kraftigt i popularitet

Var fjärde person tycker att det blivit mer riskabelt att spara i aktier de senaste tre månaderna. Trots det växer andelen som helst skulle placera 10 000 kronor i aktier och fonder det närmsta året. För ett långsiktigt sparande väljer allra flest en globalfond. På andra plats hamnar fortfarande Asien, en region som dock tappat rejält i popularitet sedan årsskiftet.

Det här visar SBABs senaste Fondbarometer. Enkäten har genomförts i mitten av juni och 1028 personer har deltagit.

– Den största skillnaden sedan årsskiftet är att andelen som tror på Asien minskat så kraftigt. Istället växer framför allt Afrika i popularitet. Det är också fler som tror på globalfonder och inte vill välja specifika regioner och andelen som inte vet ökar. Det speglar att osäkerheten är stor, säger Maria Landeborn, privatekonom på SBAB.

Svenska folket upplever att det blivit mer riskabelt att placera i aktier de senaste tre månaderna. Var fjärde person tycker att risken ökat, och bara sex procent att risken minskat. Trots det ökar andelen som helst skulle placera 10 000 kronor i aktier och fonder det närmsta halvåret, medan andelen som väljer sparkontot minskar.

I vilket land eller region tror du det är bäst att fondspara på lång sikt (5-10 år)? Skillnad mellan årsskiftet och juni 2013. 

Rapporten Fondbarometern är bifogad till pressmeddelandet och innehåller följande rubriker:

  • Spararna tycker att aktier blivit mer riskfyllda
  • Intresset för att spara i Afrika fortsätter öka
  • 22 procent planerar att fondspara mer
  • Fler väljer fonder och aktier, färre sparkontot

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts under perioden 13-19 juni 2013. Frågorna har ställts via en webbenkät av CINT/SnabbaSvar.se på uppdrag av SBAB Bank. 1028 personer har svarat på enkäten. Personerna är i åldrarna 15-80 år. De som svarat utgör ett representativt urval ur befolkningen i avseende på kön, ålder och geografi. Svaren är uppdelade på kön, fyra åldersgrupper samt åtta geografiska regioner.

130710 PRMFondbarometern  130710 Fondbarometern

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Landeborn, Privatekonom SBAB
Telefon: 0766-447 881, Mobil: 0766-447 881, maria.landeborn@sbab.se, twitter.com/marialandeborn

SBAB erbjuder lån- och spartjänster via internet och telefon samt kreditgivning till företag och bostadsrättsföreningar. Genom att erbjuda produkter och tjänster som utmanar och förenklar bidrar SBAB till ökad konkurrens på den svenska marknaden. Företaget bildades 1984 och är helägt av svenska staten. Utlåningsvolymen uppgick 2012 till 255,9 mdkr och inlåningsvolymen till 27,7 mdkr. Antalet anställda är cirka 410 varav drygt 120 arbetar på huvudkontoret i Stockholm. Läs mer på http://www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Media

Media