Goda kommunikationer klart viktigaste lägesfaktorn i Stockholm

För 72 procent av invånarna i Stockholms län är det nödvändigt att bostaden ligger i ett område med närhet till kommunikationer. Det är därmed den klart mest betydelsefulla lägesfaktorn. Även i de två andra storstadsregionerna är kommunikationer viktigast, i övriga landet är dock andra faktorer viktigare.

Detta visar SBAB:s undersökning ”Läget & bostaden” som genomförts av Snabba svar i augusti 2014. I undersökningen har 1 037 personer i åldern 20-80 år svarat på frågor om bostadens läge. Rapporten finns tillgänglig på sbab.se.

Det som efterfrågas mest när svenska folket söker bostad är både det som är typiskt för urbana miljöer och mer naturnära lägen. Utmaningen är självfallet att kombinera dessa något motsatta krav i en attraktiv mix.

Mindre viktigt är de mer rent stadsspecifika egenskaperna som närhet till stadskärna, aktivt kultur-/nöjesliv och aktivt folkliv. Bra lokal arbetsmarknad är heller inte jätteviktigt utan hamnar i mittfältet. Lokal arbetsmarknad kan rimligen sättas i relation till goda kommunikationer då avståndet mellan bostad och arbetsplats inte är avgörande om det finns effektiva kommunikationer.

- En sammanfattning av en bra boendemiljö är att den är människovänlig och lätt att ta sig till och från, säger Karin Hellgren, Presschef SBAB.

 

Stora regionala skillnader

Den viktigaste lägesfaktorn, goda kommunikationer, värderas olika i landets regioner. Tendensen är mycket tydlig att det är i storstadsregionerna som betydelsen är störst, då Stockholm och Västsverige utmärker sig. Det är också bara i storstadslänen som närhet till kommunikationer är den viktigaste faktorn, i östra Mellansverige hamnar faktorn på andra plats, i mellersta och övre Norrland på fjärde plats, i norra Mellansverige sjätte plats och i Småland först på sjunde plats.

- God infrastruktur som förenklar kommunikationer är ett hett debatterat ämne, vår undersökning visar också att det är den klart viktigaste faktorn när folk ser sig om efter bostad i landets storstadsregioner, säger Karin Hellgren.

  

Tabellbilaga bifogas.

För mer information, kontakta gärna: Karin Hellgren, Presschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se Andreas Leifsson, analytiker SBAB, telefon: 070-788 99 45, andreas.leifsson@sbab.se

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 480. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.