Goda kommunikationer viktigast vid val av bostad

Valet av bostad är komplicerat då många faktorer måste vägas mot varandra. Goda kommunikationsmöjligheter är dock det som flest tycker är viktigt. Näst efter följer omgivningarna, gång- och cykelvänlig miljö, närhet till attraktiva naturområden och service i form restauranger och affärer.

Detta visar SBAB:s undersökning Läget & bostaden som genomförts av Snabba svar i augusti 2014. I undersökningen har 1 037 personer i åldern 20-80 år svarat. Rapporten ”Bostaden & läget” finns tillgänglig på sbab.se.

Det som efterfrågas mest är både det som är typiskt för urbana miljöer och mer naturnära lägen, utmaningen är självfallet att kombinera dessa något motsatta krav i en attraktiv mix. Mindre viktigt är de mer rent stadsspecifika egenskaperna som närhet till stadskärna, aktivt kultur-/nöjesliv och aktivt folkliv. Bra lokal arbetsmarknad är heller inte jätteviktigt utan hamnar i mittfältet. Lokal arbetsmarknad kan rimligen sättas i relation till goda kommunikationer då avståndet mellan bostad och arbetsplats inte är avgörande om det finns effektiva kommunikationer.

- En sammanfattning av en bra boendemiljö är att den är människovänlig och lätt att ta sig till och från, säger Karin Hellgren, Presschef SBAB.

Vilka kringliggande faktorer lockar dig mest vid val av bostad? Andel som angivit att respektive faktor är nödvändig

Stora regionala skillnader Goda kommunikationer som totalt är den klart främsta förutsättningen för en bostad värderas olika i landets regioner. Tendensen är mycket tydlig att det är i storstadsregionerna som det är viktigast då Stockholm och Västsverige utmärker sig. Det är också bara i storstadslänen som närhet till kommunikationer är den viktigaste faktorn, i östra Mellansverige hamnar faktorn på andra plats, i mellersta och övre Norrland på fjärde plats, i norra Mellansverige på sjätte plats och i Småland först på sjunde plats.

- God infrastruktur som förenklar kommunikationer är ett hett debatterat ämne, vår undersökning visar också att det är den klart viktigaste faktorn när folk ser sig om efter bostad i landets storstadsregioner, säger Karin Hellgren.

Andel som anger att det är nödvändigt med närhet till kommunikationer  

Rapporten ”Bostaden & läget” finns bifogad samt för nedladdning på https://www.sbab.se/1/om_sbab/press.html

För mer information, kontakta gärna: Karin Hellgren, Presschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se Andreas Leifsson, analytiker SBAB, telefon: 070-788 99 45, andreas.leifsson@sbab.se

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 480. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.