Information om SBAB:s incitamentsprogram

Inom SBAB tillämpas ett incitamentsprogram för år 2010. Incitamentsprogrammet följer de riktlinjer som är fastställda av SBAB:s ägare, Regeringskansliet och av Finansinspektionen.

– Företagets styrelse och ledning anser att incitamentsprogrammet skapar extra motivation, engagemang och kraftsamling kring gemensamma och för företaget viktiga mål, säger Eva Cederbalk, VD SBAB.

Incitamentsprogrammet omfattar samtliga anställda förutom VD, företagsledning samt Internrevision. Maximalt kan de anställda erhålla två månadslöner i utfall. Mål som ligger till grund för utfall av incitament är att företaget når fastställda resultat- och lönsamhetsmål. Dessa mål kombineras även med mål för respektive affärsområde och avdelning inom företaget vilket t.ex. kan bestå av mål för kundnöjdhet, kvalitet samt bolåneoch inlåningsvolym.

Inom SBAB sker all kreditprövning enligt fastställda och kvalitetssäkrade modeller och regelverk som beslutas av bolagets ledning. Det finns därför ingen risk att medarbetarna kan påverka utfallet i incitamentsprogrammet genom ett felaktigt risktagande.

SBAB:s styrelse har beslutat om utbetalning inom ramen för 2010 års incitamentsprogram och 11,4 mnkr har reserverats i 2010 års bokslut. Antal medarbetare som omfattas av incitamentsprogrammet uppgår till ca 400 medarbetare.

SBAB:s styrelse har tidigare beslutat att tillämpa ett incitamentsprogram även för år 2011 vilket har en liknande utformning som år 2010, dock ingår ej mål för utlåningsvolym. Mål som ligger till grund för 2011 års incitamentsprogram är lönsamhet, inlåning och kundnöjdhet.

För ytterligare information kontakta:
Eva Cederbalk, VD, SBAB
Tfn: 08-614 43 01, Mobil: 070-523 23 02, eva.cederbalk@sbab.se

Lena Hedlund, Kommunikationschef, SBAB
Tfn: 08-614 38 49, Mobil: 070-858 0725, lena.hedlund@sbab.se

SBAB erbjuder bolån och sparande via internet och telefon samt kreditgivning till företag. För mer information, besök oss på www.sbab.se

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Dokument & länkar