Kort bindningstid fortsatt vanligast på nya lån

Under april valde 77 procent av de som tecknade nya bolån hos SBAB att binda räntan på tre månader. Det är precis samma nivå som i mars.

Det mest populära valet bland de som tecknade nya bolån under april var tremånaders bindningstid som 77 procent valde, vilket är precis samma andel jämfört med i mars. 12 procent valde ettårig bindningstid vilket är en ökning med en procentenhet sedan i mars. 6 procent valde att binda på två år, och 4 procent av de som tecknade nya bolån valde treårig bindningstid.

-  Kortast möjliga bindningstid är fortfarande det mest populära valet för den som tecknar nytt bolån. Den höga andelen som väljer kortast bindningstid indikerar att den som tecknar nya bolån delar uppfattningen med många marknadsbedömare att en höjning kan komma först i slutet av åretsäger Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB.

Andelen nya bolån med 1–3 månaders, 1–4 års och 5–10 års räntebindningstid samt genomsnitt 2008–2018

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

Bindningstid 2015 2016 2017 Jan- 18 Mar- 18 April-18
3 månader 82 78 66 76 77 77
1-4 år 16 21 33 22 22 22
5-10 år 2 1 1 1 1 1
Totalt 100 100 100 100 100 100

Anm.: Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100. Statistiken för senaste månaden är preliminär.

För mer information, vänligen kontakta: 

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, telefon:0709-906814, claudia.wormann@sbab.se
Karin Hellgren, Informationschef 

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Media

Media